Blog

„Serbia Organica“ na 79. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu 4.maj

4 maj, 2012

Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju ”Serbia Organica”, zajedno sa Novosadskim sajmom uz pokroviteljstvo resornog ministrstva, organizovaće i ove godine Izložbu organskih proizvoda u okviru 79. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu.
Zemlja domaćin ovogodišnjeg sajma je Austrija, koja je inače poznata po velikoj površini pod organskom proizvodnjom (oko 20 procenata poljoprivrednog zemljišta). Upravo zbog toga, za vreme trajanja poljoprivrednog sajma, 14. maja održaće se konferencija ”Organska po-ljoprivreda u Austriji” gde je ”Serbia organica“ suorganizator, zajedno sa austrijskim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine i srpskim Ministarstvom poljoprivrede i trgovine.
Drugu konfereciju sa temom ”Mogućnost izvoza organskih kultura u Nemačku” organizuju 15. maja GIZ, ”Serbia organica“i VIP fond.


    error: Sadržaj je zaštićen !!