Ko sprovodi kontrolu i setifikaciju

Kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u Republici Srbiji sprovode ovlašćene kontrolne organizacije.

Ovlašćene kontrolnaže organizacije su nezavisna pravna lica ovlasćena od strane nadležnog Ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifi kacije organske proizvodnje i akreditovana od strane ATS-a ( Akreditacionog tela Srbije).

Kontrolne organizacije, članovi Nacionalne Asocijacije  koje imaju ovlašćenje od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje za 2023. godinu su:

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACJE- ČLANOVA SERBIA ORGANIKE za 2023.g