Biljna proizvodnja

Metodama organske biljne proizvodnje doprinosi se minimalnom zagađenju životne sredine, pospešivanju i održavanju plodnosti zemljišta i očuvanju biodiverziteta. Prilikom izbora sorti bilja priritet imaju domaće autohtone sorte i sorte otporne na prouzrokovače bolesti I štetočina.

Agrotehničke mere koje se primenjuju kao što su primena plodoreda, združivanje useva, malčiranje, zelenišno đubrenje, navodnjavanje, gajenje međuuseva i ozimih pokrovnih useva u organskoj ratarskoj, povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, osnova su, uz, pravilan izbor sorti, za uspešnu biljnu organsku proizvodnju.

Potreba da se zemljište očuva i pospeši njegova plodnost i mikrobiološka aktivnost  doveli su do specifičnih izmena u tehnologiji gajenja, prvenstveno kada je obrada zemljišta u pitanju. U organskoj proizvodnji smanjuje se broj i intenzitet operacija obrade, ili njeno potpuno izostavljanje uz zadržavanje celokupne mase žetvenih ostataka na površini zemljišta.

Što se tiče ishrane biljaka, najveća pažnja se posvećuje azotu kao osnovnom nosiocu prinosa. Azot je nezamenjivo hranivo i regulator mnogih ekoloških procesa. Proizvodnja mahunarki stoga je važan faktor za vezivanje azota iz atmosfere i njegovo vraćanje u tlo.

Glavni oslonac za biljnu organsku proizvodnju predstavljaju organska đubriva kao što su: čvrsti i tečni stajnjak, osoka, različite vrste komposta, treset, biljke namenjene zelenišnom đubrenju, pomije, piljevina, melasa, morske alge, a dozvoljena je primena nekih đubriva mineralnog porekla prah od stena, kalcijumova i magnezijumova đubriva, kalcijum od algi, gips, sirovi fosfati, Tomasov fosfat, koštano brašno, itd. Pored navedenih đubriva veoma je značajna upotreba mikrobioloških preparata.

U katalogu možete pogledati odobrena sredstva potrebna za organsku poljoprivredu: sredstva za zaštitu i ishranu bilja, sredstva za oplemenjivanje zemljišta, sadnice.

KATALOG SREDSTAVA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU

Zaštita u organskoj biljnoj proizvodnji zasniva se na preventivnim agrotehničkim i higijenskim merama, a ukoliko se bolesti i štetočine ne mogu suzbiti preventivno, koriste se dozvoljena biološka sredstva za zaštitu, sa aktivnim supstancama koje su navedene u prilogu Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje 

Metode organske bljne proizvodnje propisane su; Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske   proizvodnje („Sl. glasnik RS”, br. 4811 i 4012)

Period konverzije koji u organskoj biljnoj proizvodnji traje minimum 2 za jednogodišnje biljne vrste odnosno 3 godine za višegodišnje biljne vrste i može eventualno da se skrati ako se ispune određeni uslovi. Zahtev za skraćenje period konverzije možete preuzeti u produžetku