Podsticajna sredstva

Organska proizvodnja se podstiče sa

nivoa.

Republički podsticaji su regulisani sledećim propisima:

Zakono  o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju  reguliše  vrste podsticaja, način korošćenja kao i uslove za ostvarivanje prava   (Sl. glasnik RS“, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)

Zakon  o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju  se u tekučoj godini  propisuje se obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za budžetsku godinu, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za tekukuću godinu.

Podsticaji za organsku proizvodnju su regulisani pravilnicima kojima se bliže regulišu vrste podsticaja, uslovi i rokovi za podnošenje zahteva 

Sve aktuelni propisi o podsticajima za organsku proizvodnju su u produžetku i na našoj stranici  https://serbiaorganica.info/podsticajna-sredstva/aktuelni-podsticaji/

Pravo na podsticaje u organskoj proizvodnji ima: 

pravno lice,

preduzetnik i

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

pod uslovom da imaju proizvodnju koja se nalazi u:

 • periodu konverzije,
 • u postupku izdavanja sertifi kata nakon završenog perioda konverzije,
 • imaju sertifikovanu organsku biljnu proizvodnju,
 • obuhvaćeni grupnom sertifi kacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

Uslov za korišćenje podsticaja: Podnosilac zahteva je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifi kacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifi kacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant Podnosilac zahteva u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korićenje treba da ima zaključen ugovor, najmanje tri godine od dana podnošenja zatheva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

Direktne mere podsticaja: mogu da se ostvare za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju.

Pored njih mogu da se ostvare podsticaji i za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje, uključujući i laboratorijske analize za proveru kvaliteta proizvoda

Podsticaji za biljnu proizvodnju

Iznosi podsticaja za biljnu organsku proizvodnju po ha su u 2017. i 2018. bili godini  uvećani za 70% u odnosu na osnovne podsticaje ; u 2019. godini za 120%, u 2020. godini su uvećani za 400% ,  a u 2021. godini 550%  u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, što iznosi 26.000 dinara/hektaru.

Maksimalan iznos koji može da se ostvari za ove podsticaje je 520.000 dinara. 

Rok za podnošenje zahteva: 3 maj- 30. jun tekuće godine

Pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju-.docx ( „Sl. glasnik“ broj 31/18, 23/19, 20/20, 44/21) 

Podsticaji za stočarsku proizvodnju

Pravilnikom o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju kojim se ostvaruje pravo na podršku po grlu/ košnici/ jedinki živine uvećanu za 40% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.

Obuhvaćeni su sledeći podsticaji:

 1. Premija za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;
 2. Tov junadi;
 3. Tov jagnjadi;
 4. Tov jaradi;
 5. Tov svinja;
 6. Krave dojilje;
 7. Košnice pčela;
 8. Proizvodnju konzumne ribe;
 9. Krave za uzgoj teladi za tov;
 10. Kvalitetne priplodne mlecne krave;
 11. Kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
 12. Kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarceve;
 13. Kvalitetne priplodne krmace i nerastove;
 14. Roditeljske kokoške teškog tipa;
 15. Roditeljske kokoške lakog tipa;
 16. Poditeljske ćurke;
  kvalitetne priplodne matice riba šarana;
 17. Kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju(„Sl.glasnik RS“  broj 25/2020)

Podsticaji za kontrolu i sertifikaciju

Troškovi kontrole i sertifikacije koji uključuju i laboratorijske analize se organskim proizvođačima refundiraju za 50% ili 65% za područija sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u odnosu na ukupne troškove.

Maksimalan iznos po korisnkiku je 1.000.000 dinara 

Rok za podnošenje zahteva: 1. mart- 31. oktobar tekuće godine 

PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik RS“, br. 39 od 25. maja 2018, 17 od 26. februara 2021, 132 od 30. decembra 2021, 27 od 25. februara 2022)https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-podsticajima-za-sprovodjenje-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konkurentnosti-kroz-sertifikaciju-sistema-kvaliteta-hrane-organskih-proizvoda-i-proizvoda-sa-oznakom-geografskog-porekla.docx

Pored podsticaja za sertifikaciju proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje ovi podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji i za :

 • sistem upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;
 • dobra poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu;
 • sistem kvaliteta hrane prema HALAL standardu;
 • sistem kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;
 • proizvoda sa oznakom geografskog porekla;
 • proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.