Podsticajna sredstva

Organska proizvodnja se podstiče sa republičkog, pokrajinskog, lokalnog nivoa.

Republički podsticaji su regulisani sledećim propisima:

Zakonom  o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju su regulisani podsticaji i u organskoj proizvodnji (Sl. glasnik RS“, br. 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_podsticajima_u_poljoprivredi_i_ruralnom_razvoju.html

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju  se u tekučoj godini  propisuje se obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za budžetsku godinu, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o budžetu Republike Srbije za tekukuću godinu.

Pravo na podsticaje u organskoj proizvodnji ima: pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju proizvodnju koja se nalazi u:

 • periodu konverzije,
 • u postupku izdavanja sertifi kata nakon završenog perioda konverzije,
 • imaju sertifikovanu organsku biljnu proizvodnju,
 • obuhvaćeni grupnom sertifi kacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

Uslov za korišćenje podsticaja: Podnosilac zahteva je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifi kacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifi kacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant Podnosilac zahteva u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korićenje treba da ima zaključen ugovor, najmanje tri godine od dana podnošenja zatheva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

Direktne mere podsticaja: mogu da se ostvare za biljnu i stočarsku organsku proizvodnju.

Pored njih mogu da se ostvare podsticaji i za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje 

Podsticaji za biljnu proizvodnju

Iznosi podsticaja za biljnu organsku proizvodnju po ha su u 2017. i 2018. bili godini  uvećani za 70% u odnosu na osnovne podsticaje ; u 2019. godini za 120%, a u 2020. godini su uvećani za 400% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji 

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju (Sl.glasnik broj 31/18)

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glasnik broj 20 2020)

 

 

Podsticaji za stočarsku proizvodnju

Pravilnikom o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju kojim se ostvaruje pravo na podršku po grlu/ košnici/ jedinki živine uvećanu za 40% u odnosu na konvencionalnu.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju ( Sl.glasnik broj 41/17, 31/8, 31/18 )

Podsticaji za kontrolu i sertifikaciju

Troškovi kontrole i sertifikacije se organskim proizvođačima refundiraju sa 50% ili 65% za marginalna područija u skladu sa sledećim pravilnikom:

Pravilnik o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla( „Službeni glasnik“ broj 39/18)

Ovi podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji:

 • sistema upravljanja bezbednošću hrane prema ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R standardu;
 • dobre poljoprivredne prakse prema GLOBALG.A.P. standardu;
 • sistema kvaliteta hrane prema HALAL standardu;
 • sistema kvaliteta hrane prema KOSHER standardu;
 • proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje;
 • proizvoda sa oznakom geografskog porekla;
 • proizvoda sa oznakom „srpski kvalitet”.
  error: Sadržaj je zaštićen !!