Šta je organski proizvod

Organski proizvodi se dobijaju iz strogo kontrolisanog, zakonski regulisanog načina proizvodnje, koji je pun ograničenja i zabrana, bez upotrebe sintetičkih hemijskih sredstava- pesticida i đubriva. Organski proizvod trpi minimalan proces prerade pri čemu se ne koriste veštački dodaci ishrani, konzervansi, emulgatori ili neki tip zračenja, a sve u cilju očuvanja vrednosti hrane.

U zavisnosti od podneblja i države ona se naziva ekološka, biološka, organska, u Srbiji je prihvaćen termin organska.

Ovi proizvodi su naizgled isti kao i proizvodi koji na sebi nemaju oznaku „organsko“. No, već prvu razliku ćete primetiti u intenzivnom mirisu i ukusu.

ORGANSKA HRANA je higijenski ispravna i bezbedna hrana koja ima:

  • povećanu biološku i nutritivnu vrednost koja se ogleda kroz povećan sadržaj vitamina i minerala (kalcijuma, magnezijuma, gvožđa), omega 3 masnih kiselina i antioksidanata, povećan sadržaj proteina u pojedinim namirnicama;
  • veću životnu energiju i snagu zbog načina i procesa dobijanja koji je u harmoniji sa prirodom, a ona je upravo odgovorna za održavanje imuniteta, regenerativnih procesa i održavanja vitalnosti ljudskog organizma;
  • blagodatan značaj u ishrani dece.

Organski proivodi imaju karakterističan ukus, miris i boju za datu vrstu koji često zovemo „zaboravljeni ukus namirnica sa sela“.