Domaće tržište

Domaće tržište se intezivno razvoja nekoliko poslednjih godina, ali je  još uvek nedovoljno razvijeno  na teritoriji cle Srbije i pored značajnih pomaka poslednjih nekoliko godina.Svest potrošača je takodje počela da se podiže, ali uglavnom u velikim gradskim sredinama na čijim tržištima su organski proizvodi i najzastupljniji. Veliki pomak je učinjen kada su se ovi proizvodi našli na policama većine maloprodajnih objekata većih lanaca supermarketa tokom par godina unazad.Na ovaj način postali su dostupni većem broju potrošača koji su pre ove proizvode mogli da kupuju samo u malobrojnim specijalizovanim prodavnicama i na malom broju zelenih pijaca. Vidljiv trend je i u razvoju prodaje preko web portala.

Prva specijalizovana pijaca organskih proizvoda je počela sa radom sredinom 2011. godine na Novom Beograduu bloku 44. kao rezultat saradnje JP Gradske pijace Beograd i Serbia Organike  kao pilot projekat koji je za kratko vreme pokazao da je ovakva pijaca bila neophodna kako potrošačima tako i proizvođačima. Najveća potražnja za organskim proizvodima je u velikim gradovima poput Beograda, Novog Sada, Niša usled veće kupovne moći.                           

U Novom Sadu je 2015. godine počela da radi „Organska ulica“ u okviru Riblje pijace, ona radi svakog petka i subote, a u krajem 2018. godine i na gradskoj pijaci u Užicama je otvorena organska pijaca,

Cene organskih primarnih i preradjenih proizvoda su uvćeane u zavisnosti od vrste, prodajnog mesta, dobavaljača i sezone za oko od 50% do 400% u odnosu na cene istih konvencionalnih proizvoda . Poslednjih godina ponuda organskih proizvoda iz uvoza je sve veća i to uglavnom prerađenih,  mada je rastući trend uvoza i svežih poljoprivrednih proizvoda.

Cene nekih uvezenih prerađenih organskih proizvoda često su niže u odnosu na domaće. Organski sveži proizvodi za sada dolaze uglavnom iz domaće proizvodnje i dominiraju biljni proizvodi, mada je primetna mala zastupljenost domaćeg voća na tržištu pa je i tu primetan trend uvoza. Prvo meso (juneće) na domaćem trižtu se pojavilo tek sredinom 2015. godine, ali ga nema u veim količinama, a 2013. godine su se prvi put pojavili mlečni proizvodi (sveže mleko, jogurt, pavlaka i sir). Jaja su vrlo tražen proizvod, ali su malo zastupljena.

 

Veći trgovački lanci su pokazali interesovanje za plasman domaćih organskih proizvoda, međutim problem predstavljaju kolićine koje pojedini domaći proizvođači često nisu u mogunosti da obezbede, odgovarajuće upakovani i brendirani proizvodi, kao i kontinuitet u snadbevanju što otvara veliki prostor za uvoz. Dodatni problem snadbevanja svežim proizvodima poljoprivrednika predstavlja i zahtev pojedinih trgovaca koji se odnosi na tzv ambulantno snadbeavanje koje podrazumeva brzo reagovanje uglavnom sa manjom količinom i povrat neprodatih proizvoda.

Napravljen je pomak na promociji organskih proizvoda poslednjih godina od strane svih učesnika sektora, mada je i dalje nedovoljna uradjeno na promociji nacionalnog znaka kojim se obeležavaju organski proizvodi, tako da potrošači koji su i čuli za organske proizvode imaju problem da ih prepoznaju, osim ako police na kojima su smešteni nisu vidljivo označene.