Aktuelni podsticaji

2022. godina

PODSTICAJI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju su u 2022. godini uvećani za 250% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i iznose 31.500 dinara/ hektaru

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku  je 630.000 dinara

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u 2 primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor,  od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Izuzetno od gore navedenog termina za podnošenje zahteva, iznos od 3.500 dinara/hektaru je direketno uplaćen svim korosnicima koji su već u 2022. godni ostvarili pravo na podsticajna sredstva.

Pravilnik o  izmeni pravilnika o  korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju će uskoro biti donet. 

2021. godina 

PODSTICAJI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU 

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju su u 2021. godini uvećani za 550% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i iznose 26.000 dinara/ hektaru

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku  je 520.000 dinara

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u 2 primerka Ministarstvu finansija – Upravi za tezor,  od 3. maja do 30. juna tekuće godine

Pravilnik možete preuzeti ovde

https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2021/05/Pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju_-31_2018-75-23_2019-22-20_2020-22-44_2021-33.docx

Podsticaji za stočarsku biljnu proizvodnju su u 2021. godini uvećani za 40% u odnosu na osnovne podsticaje u stočarskoj proizvodnji 

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Pravilnik možete preuzeti ovde https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2022/03/4827020.0125.10-1.doc

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju su uvećani za 40 % u odnosu na osnovne podsticaje za iste mere i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje ;
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave);
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji za sertifikaciju

Troškovi  sertifikacije koji uključuju i laboratorijske analize se organskim proizvođačima refundiraju za 50% ili 65% za proizvođače koji su registrovani u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u odnosu na ukupne troškove.

Maksimalan iznos po korisnkiku je 1.000.000 dinara 

Rok za podnošenje zahteva: 1. mart- 31. oktobar tekuće godine 

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik“ broj 39/18 i 44/18 – dr. zakon, i 17/21 )