Kako prepoznati organski proizvod

Kako da razlikujemo organske proizvode ( na pr.povrće i voće) od konvenconalno uzgajane?

Organske poljoprivredne proizvode najčešće  ne možete da razlikujete vizuelno. Cvrljive jabuke i kvrgavo voće je česta zabluda potrošača koju neretko plasiraju i neki poljoprivredni proizvodjači.  Takvi proizvodi uglavnom nemaju veze sa organskim proizvodima već bi se pre moglo reći da su to zapušteni, a u najgorem slučaju i pogrešno tretirani proizvodi ( u pogrešno vreme i/ ili sa pogrešnim pesticidima kao i nadekvatnim dozama).

Organski proizvodi često izgledaju reprezentativno ( veličina, boja) mada to zavisi od mnogih drugih uslova ( sortimenta, prirodnih i klimatskih  uslova itd), a miris i ukus su im često intezivniji  zbog povećanog sadržaja nekih materija kao i zbog korišćenja lokalnih, autohtonih sorti  koje imaju takve karakteristike, a  koje su poželjne u organskoj proizvodnji.

Zbog toga potrošač mora da obrati pažnju na sledeće: Ukoliko je domaći organski proizvod proizveden u skladu sa standardima organske proizvodnje i u skladu sa zakonskom regulativom proizvođač mora nakon izdavanja sertifikata od strane ovlašćene kontrolne organizacije da na vidljivom mesto, a prema Zakonu o organskoj proizvodnji Republike Srbije,  stavi nacionalni znak sa jasnim i vidljivim natpisom:

ORGANSKI PROIZVOD

Nacionalni znak garantuje da je proizvod prošao kroz proces kontrole i da je sertifikovan u skladu sa propisanim od strane sertifikacionog tela (ovlašćene kontrolne organizacije) koje kontroliše Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ukoliko proizvod nema ovu oznaku već samo prefikse „Bio“, „Eko“ ili „Organsko“, to znači da nije kontrilisan i sertifikovan organski proizvod.

Organski prozvodi koji su sertifikovani u skladu sa EU regulativom nose domaći logo i oznaku organskih proizvoda EU

Svi  organski proizodi koji su uvezeni iz EU označeni su ovom oznakom, ali oni u skladu sa domaćom regulativom moraju da budu kontrolisani dodatno od strane ovlašćenih kontrolnih organizacija u Srbiji i označeni i sa nacionalnom oznakom

Organski prozvodi koji su sertifikovani u skladu sa regulativom Nacionalnog organskog programa SAD-a – NOP, nose oznaku  USDA ORGANIC

Svi  organski proizodi koji su uvezeni a sertifikovani po standardu NOP označeni su ovom oznakom, ali oni u skladu sa domaćom regulativom moraju da budu kontrolisani dodatno od strane ovlašćenih kontrolnih organizacija u Srbiji i označeni i sa nacionalnom oznakom

Postoje i poljoprivredni domaći biljni proizvodi koji su još uvek u tzv. prelaznom periodu (period konverzije koji obično traje od 2 do 3 godine u zavisnosti od toga da li se radi o jednogodišnjim ili višegodišnjim biljnim vrstama), ali se već proizvode metodama organske poljoprivredne proizvodnje. Oni još uvek ne mogu da budu označeni kao organski i da se obeleže nacionalnim znakom.

Oni se označavaju: