„SERBIA ORGANIKA“

Kancelarija, INFO centar:
Velimira Bate Živojinovića 19
11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381 (0 )11 3283‐085
Mob: +381 (0) 65 855‐68‐68
Fax: +381 (0) 11 3283‐0‐85
E‐mal: office@serbiaorganica.org
Web site: www.serbiaorganica.info

O NAMA

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje“Serbia Organika” je nezavisna, nevladina i neprofitna građanska organizacija, osnovana na inicijativu zainteresovanih strana iz organskog sektora.

 „Serbia Organika“ osnovano je u maju 2009. godine na inicijativu Ministarstva poljoprivrede kao krovna organizacija sa ciljem pružanja podrške razvoju organske proizvodnje i promovisanja organske proizvodnje u Srbiji. „Serbia Organika“ udružuje celokupan sektor organske poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije i strateški je partner državnim i inostranim institucijama u cilju usklađivanja i koordinacije razvoja organske poljoprivrede u Srbiji.

„Serbia Organika“ je partner sa Ministarstvom poljoprivrede sa kojim  sarađuje:

 • dostavljanje mišljenja i predloga vezanih za normativnu aktivnost;
 • zajedničko promovisanje organske proizvodnje;
 • razmenu mišljenja i stavova u oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u obuci i informisanju nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, značaju i mogućnostima organske proizvodnje i sl.

 

“Serbia Organika” je član međunarodnih organizacija IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), AVALON ( Fondacija za unapređenje održivog ruralnog razvoja Centralne i Istočne Evrope ) i ISOFAR (Medjunarodnog društva za istraživanja u organskoj poljoprivredi ) i Donau Soya udruženja.

NAŠA MISIJA

Naša misija je unapređenje zdravlja ljudi, životinja i okruženja (zemljište, voda, atmosfera). Želimo da doprinesemo očuvanju prirodnih resursa i da sačuvamo ukus „majke prirode“ za buduće naraštaje.

Naša misija je da pomognemo srpskom organskom poslovanju da postane pouzdan i konkurentan
snabdevač organskom hranom na lokalnom i međunarodnom tržištu.

NAŠA VIZIJA

Da se površine  pod organskom proizvodnjom i broj organskih proizvođača učetvorostruče u narednih pet godina.

Da Srbija bude vodeća država u regionu po razvijenosti organske proizvodnje.

Da organski proizvodi na domaćem tržištu budu dostupni širokom krugu potrošača.

 

 

Upravni odbor čini 9 članova:

 • Prof. dr Snežana Oljača, predsednica Upravnog odbora;
 • Dr Vladimir Filipović, zamenik predsednice UO;
 • Dr Vladan Ugrenović; 
 • Ivana Simić;
 • Gordana Šokšič; 
 • Pavle Đorđević;
 • Olga Kešelj Milovanović; 
 • Snežana Ognjenović;
 • Danijela Pavićević

Generalni sekretar i zakonski zastupnik

 MsC Ivana Simić

NAŠI CILJEVI

 • Harmonizacija svih interesa u organskom lancu vrednosti;
 • Razvoj i povećanje učešća organske proizvodnje u svim granama poljoprivredne proizvodnje;
 • Podrška institucionalnoj izgradnji i razvoju;
 • Kontinuirano unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja u organskoj proizvodnji;
 • Podizanje nivoa znanja proizvodjača, kontrolnih organizacija, trgovaca i potrošača;
 • Aktivno zauzimanje na izradi propisa kojima se reguliše oblast organske proizvodnje i zaštite životne sredine sa propisima koje je potrebno uskladiti sa organskom proizvodnjom u cilju efikasne primene istih;
 • Podrška fer i održivim ekonomskim pristupima.
 • Aktivno učešće u zaštiti životne sredine aktivnostima na  očuvanju, zaštiti  i unapredjenjusvih prirodnih resursa – voda, zemljišta, vazduha, biološke raznovrsnosti, ugroženih prirodnih vrsta, genetičkih resursa u cilju doprinosa orživom razvoju;
 • Podrška razvoju ruralnih i marginalnih područja na teritoriji Republike Srbije;
 • Aktivno učešće u aktivnostima koje imaju za cilj umanjenje klimatskih promena;
 • Učešće u harmonizaciji svih propisa iz oblasti organske proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i održivog razvoja sa propisima EU;
 • Aktivno učešće u pregovaračkom postupku Republike Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji u pregovaračkim grupama 11 i 27;
 • Podrška obezbedjenju potrebnih inputa za obavljenje organske proizvodnje;
 • Razvoj domaćeg tržišta;
 • Podrška razvoja organske proizvodnje kao sastavnom delu nacionalne. politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije, na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Povećanje izvoza;
 • Podrška udruživanju;
 • Uspostavljanje operativnog sistema kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u skladu sa propisima EU.

NAŠE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOSTI U IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA i SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA:

 • učešće u izradi finalne verzije dokumentaNacionalnog akcionog plana za razvoj organske
  proizvodnje za period 2015.-2020.god;
 • učestvovali smo u nacionalnom projektu Ministarstva poljoprivrede na usklađivanju zakonske
  regulative u oblasti organske poljoprivrede u Srbiji u skladu sa evropskom pravnom regulativom ( 2009‐2011 godine);
 • učestvovali smo u izradi zakona i podzakonskih propisa ( Pravilnika i Uredbi) o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije;
 • učestvovali u izradi Strategije razvoja poljoprivrednih i ruralnih područja za period
  2014‐2024;
 • inicirali formiranje Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije koja intezivno radi od 2010 godine;
 • u saradnji sa Ministarstvom prosvete‐ Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
  pokrenuli rad na uvođenju 5 predmeta iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje za
  poljoprivredne škole i učestvovali u izradi nastavnih planova pomenutih
  predmeta koji su uvedeni od školske 2010/2011. godine;
 • aktivno učestvovali pri formiranju  Stručnog saveta za organsku proizvodnju pri nadležnom ministarstvu čiji smo član od 2011. godine;
 • iniciranje predloga MPŠV – Odeljenju poljoprivredne inspekcije za uspostavljanje sistema nadzora u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje;
 • uputili predlog Gradu Beogradu – Sekretarijatu za privredu za razvijanjem “organskog prstena” Grada Beograda ;
 • lobirali kod Uprave za zaštitu bilja za olakšane i ubrzane procedure pri registraciji sredstava namenjenih organskoj poljoprivredi;
 • pokrenuli izrada predloga u Pravilniku o načinu obavljanja savetodavnih poslova u
  poljoprivredi za 2103.godinu u cilju uvodjenja organskih gazdinstava koja su u sistemu kontrole i sertifikacije u sistem rada savetodavnih poslova, čime je dat pravni osnov na nivou godišnjih Uredbi kojim se utvrđivanju godišnji programi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi kojim se pobliže utvrđuje obim odnosno broj savetodavaca i profil zaduzenih za vodjenje gazdinstava koja primenjuju metode organske proizvodnje na nivou svake PSS;
 • lobirali da se uvećaju sredstva namenjena subvencionisanju organske proizvodnje;
 • uputili smo predloge iz više oblasti nadležnom ministarstvu u cilju intenzivnijeg razvoja sektora;
 • učestvovali u izradi Nacionalnog Akcionog Plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji 2009‐
  2014. kao i njegove revizije za period 2013‐2017. godine;
 • u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja uputili predlog o formiranju
  stručnog tela za praćenje uticaja GMO sa multidisciplinarnog gledišta;
 • podržali osnivanje šest regionalnih centara za organsku poljoprivredu (Selenča, Valjevo,
  Negotin, Svilajnac, Užice, Leskovac).

EDUKATIVNI CENTAR

Edukativne aktivnosti od nacionalnog značaja:

 • edukacija 240 savetodavaca iz svih 35 poljoprivrednih stručnih službi iz cele Srbije (u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede);
 • edukovali preko 200 profesora poljoprivrednih stručnih škola sa teritorije cele Srbije na osnovu akreditacije dobijene od Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja (u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu) za školske 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. godine za module „Organska poljoprivreda“ i „Organska prerada“;
 • kontinuirana edukacija kontrolnih (sertifikacionih) organizacija
 • edukacija Odseka poljoprivredne inspekcije MPZŽS iz oblasti kontrole proizvodnje i trgovaca organskim proizvodima.

Edukacije kao deo redovnih aktivnosti udruženja:

 • kontinuirana edukacija svih učesnika organske proizvodnje;
 • seminar iz ,,Organskog baštovanstva“;
 • saradnja sa lokalnim samoupravama na edukaciji proizvodjača i pomoć pri uspostavljaju organske proizvodnje;
 • obuka zaposlenih u JPK „Gradske pijace“, 2011.godine;
 • edukacija zaposlenih u „Centru za ispitivanje namirnica“ Beograd, 2011.godine;
 • edukacija zaposlenih u „Institutu za higijenu i tehnologiju mesa“ Beograd, 2013.godine;

CENTAR ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Centar za stručno osposobljavanje je počeo sa radom 2018. godine tokom koje je više od 20 mlađih osoba, inženjera agronomije i prehrambene tejnologije i apsolventa odabranih na osnovu javnog poziva koji je raspisala Serbia Organika, završilo stručnu praksu iz oblasti organske proizvodnje na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima, preduzećima i kontrolnim organizacijama,  uz podršku projekta nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“ u okviru projekta „Stručna praksa iz oblasti organske proizvodnje“ 

INFO CENTAR

Info centar na pijaci Zeleni venac je oformljen početkom 2011. godine zahvaljujući podršci Ministrstva poljoprivrede i JKP Gradske pijace Beograd i bavi se pružanjem informacija o organskoj poljoprivredi, pružanjem usluga članovima, edukacijom i prodajom literature.

U sklopu kancelarije je oformljena biblioteka koja ima 35 naslova iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

IZDAVAČKI CENTAR

Centar počeo sa radom od 2010. godine. Za to vreme smo izdali veliki broj publikacija iz oblasti organske proizvodnje: priručnika, vodiča, brošura, studija. Kompletna naša izdanja stručne literature možete pogledati ovde https://serbiaorganica.info/o-nama/nasa-izdanja/, a brošure i ostali promotivni materijal možete preuzeti sa naslovne stranice sajta u sekciji „promotivni materijal“.

CENTAR ZA PROMOTIVNE i MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

 •  organizovali smo učešće srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu organskih proizvoda Biofach ‐ 2010.-2019. god u okviru nacionalnog štanda;
 •  napravili smo bazu podataka „Ko je ko u organskoj Srbiji“ uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
 •  organizovali smo niz promocija organskih proizvoda u velikim trgovačkim sistemima uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
 •  organizovali 2 promotivne kampanje sa po 18 pojedinacnih promocija u maloprodajnim objektima uz podršku FAO;
 • organizovali smo zajednički nastup organske proizvodnje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u maju od 2011- 2017.godine uz podršku Ministrstva poljoprivrede;
 •  organizovali brojne medjunarodne i nacionalne konferencije;
 •  u saradnji sa JP „Gradske pijace“Beograda na osnovu Memoranduma o saradnji uspešno smo započeli 2011.godine projekat „Pijaca organske hrane“ i manifestaciju „Dani organske hrane“;
 •  organizovali brojne izložbe organske proizvodnje u Beogradu;
 •  učestvovali na lokalnim i regionalnim sajmovima, forumima i konferencijama;
 •  učestvovali u suorganizaciji naučno-stručnog skupa Otvoreni dani biodiverziteta, 2011- 2018. godine“
 •  Bio Balkan Ekspo Beograd 2012.-2014.godine;
 • i još mnogo toga

UČEŠĆE U TRGOVINSKIM MISIJAMA

Trgovinska misija u SAD

”Serbia Organika” je učestvovala, a pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, u trgovinskoj misiji u SAD (Baltimor i Vašington) 2011. godine. Cilj putovanja bio je upoznavanje sa radom sličnih organizacija u SAD i ostvarivanje poslovnih kontakata za plasman srpskih proizvoda na američko tržiste.

Posetioci su imali priliku da se sastanu u Vašingtonu sa američkim poslovnim udruženjima koja obuhvataju sektore proizvodnje lekovitog bilja i organske hrane, kao i da posete najveći sajam prirodnih i organskih proizvoda u SAD, “Natural Products Expo East“ u Baltimoru.

Poseta srpskih preduzeća Japanu

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa JICA Balkan office organizovala je 2012. godine u Japanu ‐ Osaki i Tokiju kurs za srpske predstavnike iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede. U sklopu posete je organizovani obilazak najvećeg sajma prehrambene industrije u ovom delu sveta, FOODEX‐a, na kome je učestvovalo, na nacionalnom štandu, 7 predstavnika iz Srbije.

NAŠI PARTNERI

Angažujući se na pozicioniranju i promovisanju udruženja i informisanju o planiranim aktivnostima, “Serbia Organika’’ je od svog osnivanja sarađivala u oblasti agrara sa nizom domaćih i stranih organizacija i institucija u Srbiji, a naši cenjeni partneri su:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Privredna komora Srbije;
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu;
 • Fakultet za ekološku poljoprivredu Edukons;
 • GIZ;
 • USAID Projekat za konkurentnu privredu
 • USAID Agrobiznis projekat
 • FAO;
 • REC;
 • SIDA;
 • UNDP;
 • Odeljenje za poljoprivredna istraživanja i razvoj Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“;
 • IPN;
 • Institut „Tamiš“
 • Centar za organsku proizvodnju – Užice;
 • JKP „Gradske pijace“;
 • Terra’s;
 • Vojvođanski klaster organske poljoprivrede;
 • Savetodavna stručna služba pri Institutu „Tamiš“;
 • Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Padinska Skela; 
 • Grad Novi Sad- Sekretarijat za privredu;
 • SIEPA;
 • Agromreža;