„SERBIA ORGANIKA“

Kancelarija, INFO centar:
Bojanska 19
11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381 (0 )11 3283‐085
Mob: +381 (0) 65 855‐68‐68
Fax: +381 (0) 11 3283‐0‐85
E‐mal: office@serbiaorganica.org
Web site: www.serbiaorganica.info

O NAMA

Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje“Serbia Organika” je nezavisna, nevladina i neprofitna građanska organizacija, osnovana na inicijativu zainteresovanih strana iz organskog sektora.

 „Serbia Organika“ osnovano je u maju 2009. godine na inicijativu Ministarstva poljoprivrede kao krovna organizacija sa ciljem pružanja podrške razvoju organske proizvodnje i promovisanja organske proizvodnje u Srbiji. „Serbia Organika“ udružuje celokupan sektor organske poljoprivrede na teritoriji Republike Srbije i strateški je partner državnim i inostranim institucijama u cilju usklađivanja i koordinacije razvoja organske poljoprivrede u Srbiji.

„Serbia Organika“ je partner sa Ministarstvom poljoprivrede sa kojim  sarađuje:

 • dostavljanje mišljenja i predloga vezanih za normativnu aktivnost;
 • zajedničko promovisanje organske proizvodnje;
 • razmenu mišljenja i stavova u oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u obuci i informisanju nosilaca registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, značaju i mogućnostima organske proizvodnje i sl.

 

“Serbia Organika” je član međunarodnih organizacija IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), AVALON ( Fondacija za unapređenje održivog ruralnog razvoja Centralne i Istočne Evrope ) i ISOFAR (Medjunarodnog društva za istraživanja u organskoj poljoprivredi ) i Donau Soya udruženja.

NAŠA MISIJA

Naša misija je unapređenje zdravlja ljudi, životinja i okruženja (zemljište, voda, atmosfera). Želimo da doprinesemo očuvanju prirodnih resursa i da sačuvamo ukus „majke prirode“ za buduće naraštaje.

Naša misija je da pomognemo srpskom organskom poslovanju da postane pouzdan i konkurentan
snabdevač organskom hranom na lokalnom i međunarodnom tržištu.

NAŠA VIZIJA

Da se površine  pod organskom proizvodnjom i broj organskih proizvođača učetvorostruče u narednih pet godina.

Da Srbija bude vodeća država u regionu po razvijenosti organske proizvodnje.

Da organski proizvodi na domaćem tržištu budu dostupni širokom krugu potrošača.

Upravni odbor čini 11 članova:

 • Prof. dr Snežana Oljača, predsednica Upravnog odbora;
 • Dr Vladimir Filipović, zamenik predsednice UO;
 • Dr Vladan Ugrenović; 
 • Ivana Simić;
 • Gordana Šokšič; 
 • Olga Kešelj Milovanović; 
 • Prof. dr Zorica Sredojević;  
 • Sergej Ivanov;
 • Snežana Ognjenović;
 • Teodora Đorđević; 
 • Zoran Matić; 

Generalni sekretar i zakonski zastupnik – MsC Ivana Simić

 

NAŠI CILJEVI

 • Harmonizacija svih interesa u organskom lancu vrednosti;
 • Razvoj i povećanje učešća organske proizvodnje u svim granama poljoprivredne proizvodnje;
 • Podrška institucionalnoj izgradnji i razvoju;
 • Kontinuirano unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja u organskoj proizvodnji;
 • Podizanje nivoa znanja proizvodjača, kontrolnih organizacija, trgovaca i potrošača;
 • Aktivno zauzimanje na izradi propisa kojima se reguliše oblast organske proizvodnje i zaštite životne sredine sa propisima koje je potrebno uskladiti sa organskom proizvodnjom u cilju efikasne primene istih;
 • Podrška fer i održivim ekonomskim pristupima.
 • Aktivno učešće u zaštiti životne sredine aktivnostima na  očuvanju, zaštiti  i unapredjenjusvih prirodnih resursa – voda, zemljišta, vazduha, biološke raznovrsnosti, ugroženih prirodnih vrsta, genetičkih resursa u cilju doprinosa orživom razvoju;
 • Podrška razvoju ruralnih i marginalnih područja na teritoriji Republike Srbije;
 • Aktivno učešće u aktivnostima koje imaju za cilj umanjenje klimatskih promena;
 • Učešće u harmonizaciji svih propisa iz oblasti organske proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine i održivog razvoja sa propisima EU;
 • Aktivno učešće u pregovaračkom postupku Republike Srbije za pristupanje Evropskoj Uniji u pregovaračkim grupama 11 i 27;
 • Podrška obezbedjenju potrebnih inputa za obavljenje organske proizvodnje;
 • Razvoj domaćeg tržišta;
 • Podrška razvoja organske proizvodnje kao sastavnom delu nacionalne. politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije, na lokalnom i nacionalnom nivou;
 • Povećanje izvoza;
 • Podrška udruživanju;
 • Uspostavljanje operativnog sistema kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u skladu sa propisima EU.

NAŠE AKTIVNOSTI:

AKTIVNOSTI U IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA i SARADNJA SA RELEVANTNIM INSTITUCIJAMA:

 • učešće u izradi finalne verzije dokumentaNacionalnog akcionog plana za razvoj organske
  proizvodnje za period 2015.-2020.god;
 • učestvovali smo u nacionalnom projektu Ministarstva poljoprivrede na usklađivanju zakonske
  regulative u oblasti organske poljoprivrede u Srbiji u skladu sa evropskom pravnom regulativom ( 2009‐2011 godine);
 • učestvovali smo u izradi zakona i podzakonskih propisa ( Pravilnika i Uredbi) o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srbije;
 • učestvovali u izradi Strategije razvoja poljoprivrednih i ruralnih područja za period
  2014‐2024;
 • inicirali formiranje Grupacije za organsku poljoprivredu u Privrednoj komori Srbije koja intezivno radi od 2010 godine;
 • u saradnji sa Ministarstvom prosvete‐ Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja
  pokrenuli rad na uvođenju 5 predmeta iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje za
  poljoprivredne škole i učestvovali u izradi nastavnih planova pomenutih
  predmeta koji su uvedeni od školske 2010/2011. godine;
 • aktivno učestvovali pri formiranju  Stručnog saveta za organsku proizvodnju pri nadležnom ministarstvu čiji smo član od 2011. godine;
 • iniciranje predloga MPŠV – Odeljenju poljoprivredne inspekcije za uspostavljanje sistema nadzora u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje;
 • uputili predlog Gradu Beogradu – Sekretarijatu za privredu za razvijanjem “organskog prstena” Grada Beograda ;
 • lobirali kod Uprave za zaštitu bilja za olakšane i ubrzane procedure pri registraciji sredstava namenjenih organskoj poljoprivredi;
 • pokrenuli izrada predloga u Pravilniku o načinu obavljanja savetodavnih poslova u
  poljoprivredi za 2103.godinu u cilju uvodjenja organskih gazdinstava koja su u sistemu kontrole i sertifikacije u sistem rada savetodavnih poslova, čime je dat pravni osnov na nivou godišnjih Uredbi kojim se utvrđivanju godišnji programi razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi kojim se pobliže utvrđuje obim odnosno broj savetodavaca i profil zaduzenih za vodjenje gazdinstava koja primenjuju metode organske proizvodnje na nivou svake PSS;
 • lobirali da se uvećaju sredstva namenjena subvencionisanju organske proizvodnje;
 • uputili smo predloge iz više oblasti nadležnom ministarstvu u cilju intenzivnijeg razvoja sektora;
 • učestvovali u izradi Nacionalnog Akcionog Plana za razvoj organske proizvodnje u Srbiji 2009‐
  2014. kao i njegove revizije za period 2013‐2017. godine;
 • u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i tehnološkog razvoja uputili predlog o formiranju
  stručnog tela za praćenje uticaja GMO sa multidisciplinarnog gledišta;
 • podržali osnivanje šest regionalnih centara za organsku poljoprivredu (Selenča, Valjevo,
  Negotin, Svilajnac, Užice, Leskovac).

EDUKATIVNI CENTAR

Edukativne aktivnosti od nacionalnog značaja:

 • edukacija 240 savetodavaca iz svih 35 poljoprivrednih stručnih službi iz cele Srbije (u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede);
 • edukovali preko 200 profesora poljoprivrednih stručnih škola sa teritorije cele Srbije na osnovu akreditacije dobijene od Zavoda za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja (u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu) za školske 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. godine za module „Organska poljoprivreda“ i „Organska prerada“;
 • kontinuirana edukacija kontrolnih (sertifikacionih) organizacija
 • edukacija Odseka poljoprivredne inspekcije MPZŽS iz oblasti kontrole proizvodnje i trgovaca organskim proizvodima.

Edukacije kao deo redovnih aktivnosti udruženja:

 • kontinuirana edukacija svih učesnika organske proizvodnje;
 • seminar iz ,,Organskog baštovanstva“;
 • saradnja sa lokalnim samoupravama na edukaciji proizvodjača i pomoć pri uspostavljaju organske proizvodnje;
 • obuka zaposlenih u JPK „Gradske pijace“, 2011.godine;
 • edukacija zaposlenih u „Centru za ispitivanje namirnica“ Beograd, 2011.godine;
 • edukacija zaposlenih u „Institutu za higijenu i tehnologiju mesa“ Beograd, 2013.godine;

INFO CENTAR

Info centar na pijaci Zeleni venac je oformljen početkom 2011. godine zahvaljujući podršci Ministrstva poljoprivrede i JKP Gradske pijace Beograd i bavi se pružanjem informacija o organskoj poljoprivredi, pružanjem usluga članovima, edukacijom i prodajom literature.

U sklopu kancelarije je oformljena biblioteka koja ima 35 naslova iz oblasti organske poljoprivredne proizvodnje.

IZDAVAČKI CENTAR

 • „Organic news“ koji prati sve aktuelne teme i probleme sektora;
 • Vodič „Kako do sertifikovanog organskog proizvoda“;
 • ,,Knjiga evidencije organske poljoprivredne proizvodnje“;
 • „Biološka zaštita bilja i otporne sorte u organskoj proizvodnji“
 • “Dozvoljena sredstva za zaštitu u organskoj proizvodnji“
 • “Suzbijanje korova u organskoj proizvodnji“
 • “Vaš Vodič kroz propise za org. poljopr. u Srbiji“
 • „Kako ostvariti profit u organskoj proizvodnji ?“
 • “Vodič za organsku proizvodnju maline“
 • “Vodič za organsku proizvodnju višnje“
 • “Vodič za organsku proizvodnju jabuke“
 • “Vodič za organsku proizvodnju šljive“
 • “Vodič za organsku proizvodnju ribizle, kupine i borovnice“
 • studiju „Organska poljoprivreda u Srbiji“ za 2012, 2013, 2104, i 2017. godinu;
 • studiju o mogućnosti proizvodnje organskih poljoprivrednih proizvoda na rekultivisanim površinama Kolubarskog basena. u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom iz Zemuna (2017)
 • Uticaj organske poljoprivrede na zaštitu životne sredine, biodiverzitet, očuvanje genetičkih resursa, klimatske promene i kvalitet zemljišta (2017).
 • suizdavači Zbornika referata „Organska proizvodnja i biodiverzitet 1, 2, 3, 4, 5 i 6“
 • izdavači smo i suizdavači više izdanja iz oblasti organske poljoprivedne proizvodnje.

CENTAR ZA PROMOTIVNE i MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

• organizovali smo učešće srpskih preduzeća na najvećem svetskom sajmu organskih proizvoda Biofach ‐ 2010.-2019. god u okviru nacionalnog štanda;
• napravili smo bazu podataka „Ko je ko u organskoj Srbiji“ uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
• organizovali smo niz promocija organskih proizvoda u velikim trgovačkim sistemima uz podršku USAID Agrobiznis projekta;
• organizovali 2 promotivne kampanje sa po 18 pojedinacnih promocija u maloprodajnim objektima uz podršku FAO;
• organizovali smo zajednički nastup organske proizvodnje na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u maju od 2011- 2017.godine uz podršku Ministrstva poljoprivrede;
• organizovali brojne medjunarodne i nacionalne konferencije;
• u saradnji sa JP „Gradske pijace“Beograda na osnovu Memoranduma o saradnji uspešno smo započeli 2011.godine projekat „Pijaca organske hrane“ i manifestaciju „Dani organske hrane“;
• organizovali brojne izložbe organske proizvodnje u Beogradu;
• učestvovali na lokalnim i regionalnim sajmovima, forumima i konferencijama;
• učestvovali u suorganizaciji naučno-stručnog skupa Otvoreni dani biodiverziteta, 2011- 2017. godine“
• Bio Balkan Ekspo Beograd 2012.-2014.godine;

UČEŠĆE U TRGOVINSKIM MISIJAMA

Trgovinska misija u SAD

”Serbia Organika” je učestvovala, a pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, u trgovinskoj misiji u SAD (Baltimor i Vašington) 2011. godine. Cilj putovanja bio je upoznavanje sa radom sličnih organizacija u SAD i ostvarivanje poslovnih kontakata za plasman srpskih proizvoda na američko tržiste.

Posetioci su imali priliku da se sastanu u Vašingtonu sa američkim poslovnim udruženjima koja obuhvataju sektore proizvodnje lekovitog bilja i organske hrane, kao i da posete najveći sajam prirodnih i organskih proizvoda u SAD, “Natural Products Expo East“ u Baltimoru.

Poseta srpskih preduzeća Japanu

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) u saradnji sa JICA Balkan office organizovala je 2012. godine u Japanu ‐ Osaki i Tokiju kurs za srpske predstavnike iz oblasti prehrambene industrije i poljoprivrede. U sklopu posete je organizovani obilazak najvećeg sajma prehrambene industrije u ovom delu sveta, FOODEX‐a, na kome je učestvovalo, na nacionalnom štandu, 7 predstavnika iz Srbije.

NAŠI PARTNERI

Angažujući se na pozicioniranju i promovisanju udruženja i informisanju o planiranim aktivnostima, “Serbia Organika’’ je od svog osnivanja sarađivala u oblasti agrara sa nizom domaćih i stranih organizacija i institucija u Srbiji, a naši cenjeni partneri su:

 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
 • Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Privredna komora Srbije;
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu;
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu;
 • Fakultet za ekološku poljoprivredu Edukons;
 • GIZ;
 • USAID Projekat za konkurentnu privredu
 • USAID Agrobiznis projekat
 • FAO;
 • REC;
 • SIDA;
 • UNDP;
 • Odeljenje za poljoprivredna istraživanja i razvoj Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“;
 • IPN;
 • Institut „Tamiš“
 • Centar za organsku proizvodnju – Užice;
 • JKP „Gradske pijace“;
 • Terra’s;
 • Vojvođanski klaster organske poljoprivrede;
 • Savetodavna stručna služba pri Institutu „Tamiš“;
 • Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Padinska Skela; 
 • Grad Novi Sad- Sekretarijat za privredu;
 • SIEPA;
 • Agromreža;