Sertifikacija organske proizvodnje

Svaki učesnik organske proizvodnje mora biti kontrolisan bilo da je proizvođač, prerađivač, izvoznik,  uvoznik, itd i posedovati validni sertifikat kojim se potvrđuje da je njegova delatnost bila pod kontrolom kontrolne organizacije. Svaki kontrolisani subjekat ima svoj sertifikat za određenu delatnost u o kviru lanca organske proizvodnje npr. za primarnu  proizvodnju, za preradu,  itd.

Kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje sprovode ovlašćene kontrolne organizacije

Od datuma potpisivanja ugovora sa odabranom kontrolnom organizacijom ulazi se u proces odnosno sistem sertifikovane oraganske proizvodnje

Ovlašćena kontrolna organizacija je nezavisno pravno lice ovlasćeno od strane nadležnog Ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifi kacije organske proizvodnje i akreditovano od strane ATS-a.

Sertifikacija je postupak na osnovu koga ovlašćena kontrolna organizacija izdaje pismeno uverenje (sertifikat) kojim potvrđuje da je organski proizvod ili proces proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima donetim na osnovu njega.

Na osnovu izveštaja i kontrole,  donosi se odluka o sertifikaciji predmeta sertifikacije i izdaje se sertifikat nakon zahteva koji operater upućuje kontrolnoj organizaciji.

Sertifikat je pismeno uverenje kojim  ovlašćena kontrolna organizacija potvrđuje da je organski proizvod ili proces proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima donetim na osnovu njega.

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA – ČLANICA SERBIA ORGANICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACJE za 2023.g