Prednost organskih proizvoda

 

Da li se ikada zapitate, šta se u stvari nalazi u namirnicama koje su na vašem stolu svakoga dana?

Svi  bi trebalo da vodimo računa o tome na koji način se hranimo, odakle potiče naša hrana i na koji način je proizvedena, pošto je ishrana u direktnoj vezi sa zdravljem i pravilnim funkcionisanjem organizma.

Organska proizvodnja je

 • Bez upotrebe GMO
 • Bez upotrebe sintečko hemijskih sredstava
 • pesticida
 • đubriva
 • hormona
 • antibiotika

Proces prerade je minimalan i sprovodi se:

 • Bez veštačkih adiva
 • konzervansa
 • emulgatora
 • boja
 • stabilizatora
 • aroma
 • pojačivača ukusa

A ono što je naročito važno jeste

 • višestruko smanjen sadržaj ostatka zagađivača- pesticida, teških metala u odnosu na konvencionalne proizvode

 • bez adiva – konzervansa, emulgatora, veštačkih boja, veštačkih aroma, antibiotika, hormona.

Zato što su prijatelji okoline:

 • potiču iz održive proizvodnje koja ne zagađuje životnu sredinu
 • čuvaju i povećavaju biološku raznovrsnost
 • koriste se obnovljivi izvori energije  poču iz zatvorenog ciklusa proizvodnje koji je u harmoniji sa prirodom.
 • živonje se uzgajaju u prirodnim uslovima pa doprinosi dobrobiti  živonja
Zašto što imaju inzvaredan miris, ukus i boju