Nadležne institucije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nadležno za organsku proizvodnju

 

Grupa za organsku proizvodnju je od 2020. godine u nadležnosti Sektora za poljoprivrednu politiku,  u okviru  Odseka za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju. Grupa za organsku proizvodnju obavlja poslove koji se odnose na:

 • pripremu stručnih osnova za izradu nacionalnih propisa usklađenih sa EU acquis i učešće u izradi strateških dokumenata;
 • uspostavljanje i održavanje efikasnog kontrolnog sistema u oblasti organske proizvodnje, utvrđivanje ispunjenosti  uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije;
 • vršenje nadzora nad radom ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • praćenje uvoza i izvoza organskih proizvoda;
 • odobravanje: odstupanja od metoda organske biljne i stočarske proizvodnje i pravila prerade u organskoj proizvodnji, upotrebe reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje posle perioda konverzije, skraćenja, odnosno produženja perioda konverzije u organskoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
 • vođenje evidencije i spiska o ovlašćenim kontrolnim organizacijama;
 • prikupljanje godišnjih izveštaja o organskoj proizvodnji od ovlašćenih kontrolnih organizacija;
 • vođenje zbirne evidencije o organskoj proizvodnji i dostavljanje podataka za EUROSTAT;
 • vođenje baze reproduktivnog materijala iz organske proizvodnje;
 • predlaganje i učešće u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • učešće u radu Stručnog saveta za organsku proizvodnju;
 • saradnju i razmenu informacija sa nadležnim institucijama u oblasti organske proizvodnje iz zemlje i inostranstva i praćenje EU zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje;
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti

Kontakt telefon Grupe za organsku proizvodnju: 011 3241 730

http://www.minpolj.gov.rs/organska/

Odsek za označavanje hrane, šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i organsku proizvodnju obavlja sledeće poslove:

 • Analizira i prati podatke koji se odnose na proizvode dobijene metodama organske proizvodnje;
 • Izrađuje izveštaje i predlaže mere poljoprivredne politike u oblasti organske proizvodnje;
 • Učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti organske proizvodnje;
 • Učestvuje u izradi i prati sprovođenje strategije za unapređenje organske proizvodnje i predlaže mere za podršku razvoju organske proizvodnje;
 • Učestvuje u pripremi dokumenata vezanih za EU integracije kao i podataka za potrebe međunarodnih sporazuma iz ove oblasti;
 • Izrađuje izveštaje i učestvuje u sprovođenju projekata iz oblasti organske proizvodnje;
 • Koordinira saradnju sa domaćim i međunarodnim  institucijama i organizacijama iz oblasti organske proizvodnje;
 • Koordinira rad Stručnog saveta za organsku proizvodnju.

Odeljenje poljoprivedne inspekcije za organsku proizvodnju

Grupa poljoprivredne inspekcije za organsku proizvodnju  u okviru odeljenja poljoprivredne inspekcije za kontrolu podsticajnih sredstava u poljoprivredi, organsku proizvodnju i stočarstvo, obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: kontrolu organske biljne i stočarske proizvodnje, postupaka prerade, sastojaka, aditiva i pomoćnih supstanci, sredstava za čišćenje i načina čišćenja tehnoloških linija; kontrolu zabrane upotrebe hrane, hrane za životinje, pomoćnih sredstava u preradi, reproduktivnog materijala, mikroorganizama i životinja koji su genetski modifikovani ili su dobijeni od GMO ili pomoću GMO; kontrolu obeležavanja proizvoda sa organskim statusom i proizvoda iz perioda konverzije; kontrolu skladištenja, prevoza, prometa, uvoza i izvoza organskih proizvoda; kontrolu ispunjenosti uslova organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji; uzorkovanje i preduzimanje mera i radnji kojima se sprečavaju  nezakonite aktivnosti; obavlja i druge poslove iz ove oblast