Sakupljanje samoniklog lekovitog bilja i šumskih plodova

Divlje biljne i životinjske vrste, tj. biljne vrste i njihovi delovi, gljive, kao i životinjske vrste, sakupljaju se, kao organski proizvodi, iz prirodnih staništa.

Sakupljanje divljih vrsta iz prirodnih staništa smatra se metodom organske proizvodnje ako:

  • ta područja nisu tretirana sredstvima koja nisu dozvoljena za upotrebu u organskoj proizvodnji, u periodu od najmanje tri godine pre sakupljanja;
  • sakupljanje ne utiče na stabilnost prirodnog staništa ili održavanje vrsta u zoni sakupljanja;
  • je uspostavljen zaštitni pojas pored puteva ili drugih izvora zagađenja, određen od strane ovlašćene kontrolne organizacije, radi zaštite od kontaminacije;
  • se sakupljanje vrši u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita retkih, proređenih i endemičkih ugroženih biljnih vrsta i nezaštićenih biljnih vrsta.

Sakupljanje divljih biljnih i životinjskih vrsta propisane su  Pravilnikom o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje (Objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj: 48/11 i broj  40/12)

Za samoniklo lekovito bilje smatra se da je iz organske proizvodnje ako je sakupljeno na jasno ograničenom prostoru uz poštovanje svih zakonskih odredbi u pogledu sušenja, skladištenja, etiketiranja i transporta, po principima organske poljoprivrede.