Organska proizvodnja u Srbiji

Primena metoda organske proizvodnje u Srbiji počela je mnogo pre donošenja zakonodavnog okvira.Organska proizvodnja je počela razvoj u južnoj Srbiji u okolini Blaca 1989. godine, zahvaljujui poslovnoj inicijativi kompanije DenJuro koja je rezultirala izvozom prvog kontigenta organskog voća iz Srbije 1990. godine. 

Razvoj nevladinog sektora organskeproizvodnje u Srbiji započeo je 1990 godine osnivanjem udruženja Terras  u Subotici. 

U vreme Savezne Republike Jugoslavije donet je i prvi Zakon o organskoj proizvodnji u Srbiji. Nakon uspostavljanja nove vlade 2000. godine počele su da pristižu strane investicije, kao i kupci, projekti i donatori,  ito je stvorilo priliku za unapređenje znanja i izvoznih moguć nosti. Avalon iz Holandije, SIDA iz Švedske i Diaconia iz Nemačke bile su prve strane organizacije koje su regionalnim projektima promovisale organsku proizvodnju u Srbiji. GIZ je 2003. godine pružio podršku organizaciji Terra s u uspostavljanju saradnje sa nemačkom kontrolnom organizacijom BCS, time postavljaju i temelje za nastajanje prve kontrolne organizacije u Srbiji. Ove međunarodne organizacije prepoznale su potencijal organske proizvodnje u Srbiji i olakšale formiranje novih udruženja koja se bave organskom proizvodnjom prvenstveno na lokalnom i regionalnom nivou. Tokom narednih godina mnogi strani donatori su prepoznali organsku proizvodnju kao:GIZ, USAID Agrobiznis projkat, FAO, ADA, REC, SIDA , UNDP i drugi.

Osnivanjem Nacionalnog udruženja Serbia Organika (NASO) u maju 2009. godine dolazi do objedinjavanja uč esnika u organskoj proizvodnji i aktivnog zauzimanja za interese organskih proizvođ ača i ostalih učesnika sektora kod državnih institucija kao i stimulacije u interakcii i promociji, kako u zemlji tako i u inostranstvu. NASO okuplja  učesnike sektora, koji su prisutni i u drugim srodnim udruž enjima i organizacijama. Veliki broj članova dolazi iz sektora primarne proizvodnje, prerade, trgovine, sertifikacije, akademskih i ostalih institucija.

Sektor organske proizvodnje u Republici Srbiji poslednjih godina beleži rast  u pogledu površina, po broju proizvođača uključenih u ovu proizvodnju, kao i po broju preduzeća koje se bave preradom primarnih proizvoda. Organska proizvodnja je najvećim delom okrenuta izvozu. Biljna proizvodnja je dominantna, mada se poslednjih nekoliko godina intezivno razvija i organsko stočarstvo.

Organska proizvodnja u Srbiji

„Organska proizvodnja u Srbiji 2020“ je publikacija koju je izradila Serbia Organika i ona predstavlja jedinstvenu i sveobuhvatnu studiju odnosno analizu sektora organske proizvodnje u Republici Srbiji.

Studiju možete ovde preuzeti  ovde  ORGANSKA PROIZVODNJA U SRBIJI 2020-online

Organska proizvodnja u Srbiji 2020Studija daje pregled razvoja i stanja organske proizvodnje, sa identifikacijom potreba, potencijala i izazova u sektoru i detaljne statističke podatke  o biljnoj i stočarskoj proizvodnji, geografskoj raspodeli, o učesnicima u sektoru organske proizvodnje, proizvodnoj strukturi.U studiji  je detaljno predstavljeno i domaće tržište organskih proizvoda sa pregledom cena, vrednost domaćeg tržišta, glavni tžišni kanali i tržišni lanci,  a dati si i podaci o vrednosti  izvoza, uvoza .Takođe, u studiji se mogu naći i sve informacije o zakonodavnom i institucionalnom okviru i kontrolnom sistemu, kao i o merama podsticaja organskom sektoru kroz nacionalne i IPARD mere.

Pored gore navedenih podataka  o organskom sektoru  u Republici Srbiji,  studija u posebnom poglavlju daje i pregled aktuelnih  trendova na medjunarodnom i EU tržištu,  procenu budućih trendova u potrošnji  i predviđenog smera u budućem razvoja tržišta organskih proizvoda u EU i globalno.

Publikacija je finansijski podržana kroz Nemačku razvojnu saradnju koju sprovodi GIZ kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD), a izrađena je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.