Blog

Počeo projekat "Izgradnja sistema organske proizvodnje na nivou EU" sa Slovačkom

18 januar, 2010

„Serbia Organica“ je jedan od učesnika u projektu „Izgradnja sistema organske proizvodnje na nivou EU“, čiji je nosilac Central Control and Testing Institute in Agriculture (UKSUP), Republika Slovačka, a partner Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
Trajanje projekta je od oktobra 2009. – septembra 2011.god.
Projekat ima za cilj uspostavljanje kompleksnog sistema organske proizvodnje u Srbiji koji će biti u skladu sa novim propisima EU (834/2007 i 889/2008). To podrazumeva usaglašavanje zakonske regulative, kao i formiranje relevantnih institucija u skladu sa zahtevima EU.
Krajnji cilj projekta je da pripremi Srbiju za pridruživanje EU u oblasti organske proizvodnje i uvrsti našu zemlju na listu trećih zemalja.