Blog

Osnovana Grupacija za organsku proizvodnju pri Privrednoj komori Srbije

29 mart, 2010

U Privrednoj Komori Srbije 22.marta 2010. godine  odžana je konstituitivna sednica Grupacije za organsku proizvodnju. Inicijativu za formiranje grupacije pokrenulo je Nacionalno udruženje „Serbia Organica“  u cilju unapređenja i podrške razvoju organske proizvodnje u Srbiji. Za predsednika Grupacije izabrana je Nada Mišković, predsednica Nacionalnog udruženja „Serbia Organica“.
Sednicu je otvorio Milan Prostran, sekretar Udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu i ukratko informisao o načinu rada PKS i o grupacijama u okviru Udruženja.
Prioritetni zadatak Grupacije će biti donošenje Zakona o organskoj proizvodnji kao i podzakonskih akata, usaglašenih sa regulativom EU, organizovanje seminara, stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja radi uvođenja standarda, podizanja nivoa znanja, nivoa konkurentnosti koje u ovoj oblasti postavlja EU.
U cilju bolje informisanosti proizvođača organske hrane u Srbiji, Grupacija za organsku proizvodnju će plasirati informacije putem elektronskih i štampanih medija.
Na sednici su prisustvovali proizvođači i prerađivači organskih proizvoda, predstavnici poljoprivrednih fakulteta, kao i fakulteta za primenjenu ekologiju, predstavnici regionalnih privrednih komora, predstavnici javnog informisanja i predstavnici PKS.