Organic News

Bilten ,,Organske novosti“ pokrenut je krajem 2010 godine uz podršku USAID Agrobiznis projeka sa idejom da prati najvažnija kretanja u organskom sektoru u zemlji i svetu, u cilju bolje komunikacije, povećanja informisanosti svih učesnika iz organske poljoprivrede i promocije organskog sektora. „Organic news“ predstavlja jedinstveni servis za informisanje o kretanjima u organskom sektoru, gde se sve informacije mogu naći na jednom mestu i pratiti aktuelnosti iz zemlje i sveta. Koncipiran je tako da obuhvata: vesti iz organskog sektora u zemlji i svetu, aktuelne događaje kao što su sajmovi, konferencije, seminari itd, inovacije u organskoj proizvodnji i preradi, potrebe i zahteve tržišta, kao i osvrt na izmene i dopune standarda koji prate organsku proizvodnju, pa u tom smislu ima pored informativnog i edukativni karakter, u širem smislu bavi se promocijom organske proizvodnje i članova kao i samih aktivnosti koje Asocijacija sprovodi.

Pozivamo sve članove i kao i ostale čitaoce da nam pišu i pošalju aktuelne vesti kao i da nam predlože teme o kojima bi voleli da čitaju u biltenu.
Klikom na linkove možete besplatno preuzeti naš newsletter posvećen organskoj proizvodnji.