Vesti

Austrijska iskustva u organskoj proizvodnji

Trećeg dana sajma u organizaciji austrijskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine, Serbia Organice, srpskog Ministarstva poljoprivrede i trgovine i Privredne komore Srbije, u Kongresnom centru održana je konferencija ”Organska poljoprivreda u Austriji”. Predstavnici austrijskog ministarstva, kao i proizvođači organske hrane, predstavili su zakonsku regulative i opšte uslove za bavljenje organskom proizvodnjom, za koju je […]

Mogućnosti izvoza organskih proizvoda u Nemačku

Konferenciju o mogućnostima izvoza organskih kultura u Nemačku organizovali su Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju GIZ/ACCESS program, VIP fond i Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju ”Serbia organica” u maju u okviru 79. poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Tom prilikom, direktor nemačke kompanije “Ecoland” Rudolf Buehler, koja je u Telečkoj kod Sombora otvorila ćerku firmu ”EcoLand Srbija” i […]

„Serbia Organica“ na 79. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu 4.maj

Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju ”Serbia Organica”, zajedno sa Novosadskim sajmom uz pokroviteljstvo resornog ministrstva, organizovaće i ove godine Izložbu organskih proizvoda u okviru 79. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Zemlja domaćin ovogodišnjeg sajma je Austrija, koja je inače poznata po velikoj površini pod organskom proizvodnjom (oko 20 procenata poljoprivrednog zemljišta). Upravo zbog toga, za vreme trajanja poljoprivrednog sajma, […]

Konkurs agencije SIEPA za dodelu bespovratnih sredstava

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) je 17. aprila 2012. godine,  objavila  javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za podršku pojedinačnim privrednim subjektima (privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima) i poslovnim udruženjima. Finansiraju se aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije, a konkurs je objavljen u dnevnim listovima „Politika“ i „Danas“. Pojedinačni privredni […]

Priprema domaćih kontrolnih organizacija za prijavu na EU listu

Nacionalna asocijacija Serbia Organica, uz podršku GIZ/ACCESS Programa, u 2012. godini realizuje obuku namenjenu kontrolnim organizacijama u cilju pripreme za apliciranje za  EU listu kontrolnih organizacija koje su priznate od strane Evropske Komisije i koje su uspostavile ekvivalentan sistem kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, u skladu sa članom 33 Uredbe Saveta 834/2007. Priznavanje kontrolnih […]

Seminar o organskom baštovanstvu 7-8. april 2012.

Dvodnevni seminar o organskom baštovanstvu održaće se u Udruženju za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organica“ u  prostorijama udruženja u „Domaćem dućanu“ na pijaci Zeleni venac, kao deo redovnih aktivnosti. Seminar vodi Snežana Ognjenović, promoter organske proizvodnje više od petnaest godina i autor nekoliko knjiga iz ove oblasti. Seminar o organskom bastovanstvu –  I dan subota […]

Sertifikacione organizacije 2012

Ovlašćenje od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda u 2012. godini imaju sledeće kontrolne organizacije: ·     ECOCERT BALKAN DOO BEOGRAD Gradski park 2/302, 11000 Beograd tel: 011 3162-105 e mail: office.balkan@ecocert.com ·     ORGANIC CONTROL SYSTEM Trg Cara Jovana Nenada 98, 24000 Subotica tel: 024 521 130 e mail: info@organica.rs […]

Održana peta sednica Stručnog saveta za organsku proizvodnju

Peta sednica Stručnog saveta za organsku proizvodnju održana je 13. marta u Leskovcu. Na sednici su razmatrana sva aktuelna sektorska pitanja, kao i Nacrt novog pravilnika o uvozu organskih proizvoda. Jedna od obrađenih tema bila je proizvodnja i upotreba semena u organskoj proizvodnji. Naime, u Srbiji postoji konstantan nedostatak sertifikovanog organskog semena i ovakvo stanje […]

Vodiči za organsku proizvodnju jabuke, maline, jagode, višnje

Nacionalna asocijacija Serbia Organica, uz podršku GIZ/ACCESS Programa podrške razvoju konkurentnosti MSP u Srbiji, objavila je četiri priručnika na temu organske proizvodnje maline, jabuke, višnje i jagode koje je pripremio prof. dr Slobodan Milenković. U svakom od njih predstavljena je po jedna voćna vrsta sa detaljnim uputstvom kako se zasniva i razvija organska proizvodnja. Gajenje […]

Održana druga sednica Stručnog saveta za organsku proizvodnju

Stručni savet za organsku proizvodnju, koga čine 13 članova, zasedao je 13. marta u Leskovcu, a na sednici Saveta razmatrana je sva aktuelna problematika sektora, kao i nacrt novog pravilnika o uvozu. Ovog puta domaćin je bio Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga koji je istog dana organizovao i Konferenciju pod nazivom ,,Organska proizvodnja […]

    error: Sadržaj je zaštićen !!