Blog

Urbano poljoprivredno obrazovanje za održivu budućnost

25 jul, 2023

„Urbano poljoprivredno obrazovanje za održivu budućnost“ je projekat koji finansira EU kroz program Erazmus+ (KA220-ADU – Partnerstva za saradnju u oblasti obrazovanja odraslih) i objedinjuje organizacije iz Severne Makedonije, Bugarske, Hrvatske i Srbije koje zajedno sarađuju u razvoju inovativnih obrazovnih resursa koji će koristiti gradskom stanovništvu, pružaocima obrazovanja odraslih, obrazovnim institucijama i lokalnim udruženjima građana koja rade u oblasti životne sredine, poljoprivrede i urbane poljoprivrede. Obrazovanje odraslih kako da stvore urbanu baštu u urbanim sredinama je fokus ovog projekta. Forum – Centar za strateška istraživanja i dokumentaciju je vodeća organizacija u partnerstvu sa Serbia Organika (Srbija), Eko Zadar (Hrvatska) i Bugarskom školom politike „Dimitrij Panica“.
Ova studija je polazna tačka projekta. Svrha ovog istraživanja je da pokaže kako urbana poljoprivreda/hortikultura ima obrazovni, ekonomski, socijalni i ekološki uticaj na društvo i kako urbana poljoprivreda/hortikultura motiviše uključivanje zajednice. U studiji su korišćeni kvalitativni i kvantitativni pristupi da bi se razumeo uticaj urbane poljoprivrede. Na osnovu početnih analiza doneti su zaključci o trenutnom stanju i neophodnim preduslovima za uspostavljanje i/ili širenje pokreta urbanog baštovanstva u zemljama koje su deo projekta. Studija ističe veće inicijative u regionu kao primere uspešnih priča.

Studiju možete ovde da preuzmete Urban-farming-in-N.Macedonia-Serbia-Croatia-and-Bulgaria