Blog

Stručna praksa iz organske proizvodnje

29 januar, 2019

Uz podršku nemačke razvojne saradnje u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih“  Serbia Organika je tokom proteklih deset meseci realizovala projekat “Stručna praksa iz oblasti organske proizvodnje” čiji je cilj bio sticanje praktičnih znanja i veština u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje i prerade po principima organske proizvodnje, radi osnaživanja stručnih kadrova sektora i podsticanja zapošljavanja mladih u Srbiji baš u ovoj oblasti.

Sam projekat je bio namenjen studentima, apsolventima završnih godina, kao i svršenim diplomcima do 35 godina starosti, koji svoj put vide u organskoj proizvodnji ili možda u privatnom biznisu na sopstvenim imanjima i to kroz očuvanje prirodnih resursa. Naravno, praksa je upravo ono što praksa i treba da bude, da se mladi agronomi i tehnolozi i budući stručnjaci upoznaju sa principima organske proizvodnje, da nauče od poslodavaca načine proizvodnje i prerade, a i da podele svoja teroetska znanja i znanja iz literature sa poslodavcima. Razmena iskustava i informacija je vrlo važna kada se radi o organskoj proizvodnji, posebno što se radi o proizvodnji koja je još uvek nedovoljno raširena, i o kojoj su informacije nedovoljne i nedostupne većini proizvođača.

Nakon prakse izabrani kandidati su mogli da upotpune svoja znanja, izaberu granu proizvodnje kojom žele da se bave i potraže posao možda baš u organskoj proizvodnji. Svakako je tu bilo raznoraznih izazova za praktikante koji se nisu do sada ni susretali sa primarnom proizvodnjom, ni sa mehanizacijom koja je u velikim kompleksima daleko modernija.

Praksa je trajala tri meseca za svakog praktikanta i neki od kandidata su ostali zaposleni kod poslodavaca, neki su nastavili školovanje baš u oblasti organske proizvodnje, drugima je organska proizvodnja bila izazov i nakon prakse su shvatili koji su profili njima zanimljivi, no praksa je imala uticaj na svakog ponaosob. Od ukupno 20 praktikanata, šestoro ih je ostalo kod poslodavaca u nekom poslovnom dogovoru, a petoro je nastavilo dalje školovanje na masteru ili doktorskim studijama.

Naš poslednji praktikant, Stefan Marković (na slici) je priveo svoj poslednji mesec prakse kraju kod poslodavca Ekofungi System, Beograd. Po njegovim rečima, ovo je posao na kojem on nije imao prilike da radi, jer je vrlo specifičan. Ekofungi se bavi proizvodnjom i preradom pečuraka i proizvoda od povrća i pečuraka. Stefan je marljiv i vredan momak, spreman da uči i da napreduje, a praksu posmatra kao način prezentacije potencijalnom budućem poslodavcu. Stefan je jedan od 20 praktikanata koji je dobio priliku da tri meseca provede u organskoj proizvodnji. I iz ličnog iskustva i zapažanja, utisak je da se većina prijavljenih kandidata (a bilo ih je preko 140) zaista prijavila jer je htela da radi u organskoj proizvodnji i da je to iskustvo zaista doživela kao nesvakidašnje iskustvo i privilegiju, a većina izabranih praktikanata je pokazala veliki entuzijazam i zanimanje za organsku proizvodnju.

S obzirom na povratne informacije dobijene od praktikanata i poslodavaca pokazuju da je praksa bila uspešna i da postoji zadovoljstvo kod obe strane. I kod donatora je praksa prepoznata kao projekat koji treba nastaviti i u budućnosti, te će se sledeće godine nastaviti saradnja kroz organizaciju novih stručnih praksi iz organske proizvodnje. Pravo prijave će imati praktikanti koji nisu bili izabrani ove godine, i svi poslodavci koji su učestvovali ove godine i svi koji nisu imali priliku da učestvuju, a želeli bi da budu deo programa. Poslodavci su ove godine i samoinicijativno doprineli finansijski i/ili kroz smeštaj i ishranu, put, angažovanju praktikanata. (O.Kešelj)

Javni poziv za sve buduće poslodavce će biti uskoro objavljen te vas molimo, ukoliko ste zainteresovani, da nas pratite na društvenim mrežama.