Blog

Serbia organika učestvovala na prvom Nacionalnom forumu za zaštitu prirode u okviru radne grupe Mehanizmi saradnje sektora zaštite prirode i poljoprivrede

27 decembar, 2014

Zaključci i preporuke grupe će biti formulisani u narednom periodu. Sada vam prenosimo neka od zapažanja:
„Potrebna je strategija u organskoj proizvodnji – da se istakne organska proizvodnja i stočarstvo i da to bude zaštitni znak zaštićenih područja; pašnjaci da se stave pod zaštitu (samo 6,3% površine je zaštićeno); zaštićena područja da dobiju preferencu u nacionalnim strateškim planovima organske proizvodnje promovisanje neke vrste proizvodnje u zaštićenim zonama zaštićenih područja; potrebno je podsticati razvoj pčelarstva, stočarstva, sela uz medijsku kampanju; da se nastavi sa izradom kartografija; Da se napravi nacionalni plan u okviru koga će se krenuti sa pilot projektima poput edukacije stanovništva, pravljenje prstena oko zaštićenih područja.“
Više na www.forumzaprirodu.blogspot.com