Blog

Radionica na ugljeničnoj farmi u Markovoj crkvi o doprinosu organske proizvodnje povećanju klimatskoj neutralnosti poljoprivrede

3 jun, 2022

U cilju intenziviranja promocije organske proizvodnje i praksi koje ublažavaju štetne uticaje poljoprivrede na klimatske promene, kao i mera za prilagođavanje poljoprivrede ovim promenama u Srbiji, Institut za zemljište, Beograd, u saradnji sa Serbia Organikom i Institutom za ekonomiku poljoprivrede realizuje projekat ,,Razvoj inovativnih metoda organske biljne proizvodnje u pravcu
povećanja klimatske neutralnosti poljoprivrede“. Donator projekta je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
Za postizanje postavljenih ciljeva osnovane su 2 ugljenične farme na imanjima 2 organska proizvođača na kojima se sprovode istraživanja i edukacija, jedna u centralnoj Srbiji i jedna u AP Vojvodini.

Prva radionica je organizovana  2.juna u Markovoj Crkvi, na poljoprivrednim gazdinstvu Sretenovića vodenica. Tom prilikom su presdstavljeni prvi naučni  rezultati  koji su utvrdili postojeće stanje organske materije u zemljištu, kao i rezultati utvrdjenih praksi za smanjenje emisije GHG, kao i inovativne metode koje podstiču sekvestraciju ugljenika u zemljištu.
Osnivanjem farmi ugljenika stvaraju se novi resursi za sprovođenje primenjenih istraživanja i obuke, koji do sada nisu postojali u Republici Srbiji. Planirane analitičke metode za praćenje, kao i nove tehnologije koje će biti uvedene, malo su proučavane i praktikovane u Srbiji i mogu poslužiti kao model. Primenjena istraživanja i metode za postizanje veće klimatske neutralnosti poljoprivrede, kao
i metode prenosa znanja mogu biti dobra polazna osnova za razvoj savetodavnih službi. Primarnim proizvođačimasu posebno potrebne objektivne i prilagođene savetodavne usluge, kako bi se olakšalo donošenje odluka oodrživom upravljanju, ali su potrebne i javnom sektoru za sprovođenje politike podsticaja.
Organska proizvodnja na planiranim lokalitetima primenjuje se dugi niz godina, a prema vrsti zemljišta i agroekološkim uslovima predstavljaju reprezentativan uzorak ratarske proizvodnje za celu Republiku Srbiju.