Blog

Primeri organske poljoprivrede okrenute budućnosti

29 januar, 2019

Visoki prinosi na malim površinama – za organske proizvođače ovo bi moglo biti moguće sa inovativnim metodama organske proizvodnje. Primer je najavljen tokom konferencije „Novi koncepti agro-ekološke i budućnosti orjentisane poljoprivrede“. Predstavila ih je nemačka fondacija „Ökologie&Landbau” zajedno sa mrežom „Öko-Junglandwirte” na Kiel Univerzitetu, Nemačka.

1.Les jardins de la grelinette

Čovek umesto traktora

Gralinette

Les jardins de la grelinette (prevod bi bio: bašte koje se obrađuju širokim vilama) su male organske farme u Kanadi.

Maude-Helene i Jean-Martin Fortier su tamo obrađivali jedan hektar zemlje dobrih deset godina, uzgajali su 40 vrsta povrća i prodavali ih direktno potrošačima – i živeli dobro od toga. „Ključ uspeha je pomeriti fokus sa pristupa orjentisanog na traktor na onaj orjentisan na ljude,“rekao je Fortiers na konferenciji.

Njihova mikrofarma je jedan od najboljih primera novog poljoprivrednog koncepta, „koji imaju impresivne efekte zahvaljujući njihovom sistemskom pristupu. Oni su veoma produktivni na malim površinama i zovu se bio-intenzivna poljoprivreda, tržišno baštovanstvo ili mikro farme,“ piše Stiftung Ökologie&Landbau (SÖL). „Inspirisan poljoprivrednom ekologijom i permakulturom, oni su ekonomski profitabilni, ekološki vredni i društveno poštovani. Njihova mala ulaganja čine ovaj koncept naročito zanimljivim za mlade ljude željne da se priključe poljoprivrednom sektoru. (organic.market)

 

 

2.Ridgedale farma- ekološka i profitabilna

Richard Perkins iz švedske Ridgedale farme je predstavio tehnike i pristupe koji malu farmu mogu učiniti ekološki vrednom i ekonomski održivom. „Naša je dužnost da regenerišemo pejzaž kroz male profitabilne farme koje vraćaju ljude u poljoprivredu,“ rekao je Perkins. (organic.market)

3.Podrška za male proizvođače

Stop napretku

Pre pet godina je Maxim de Rostolan osnovao organizaciju Fermes d’avenir (prevod: Farme budućnosti). U Francuskoj ova organizacija podržava agro-ekološke inicijative malih aktera preko prigodnih formata treninga, savetodavnih usluga, demo farmi, lobiranja i medijske promocije. (organic.market)