Jedan od glavnih ciljeva Asocijacije je pružanje neophodne, stručne, pomoći svima zainteresovanim za organsku proizvodnju.

Ukoliko želite da unapredite svoje znanje i posao pridružite nam se i postanite ČLAN Nacionalnog udruženja Serbia Organika

Kao članu na raspolaganju su vam informacije o sektoru organske proizvodnje, promocija kao i popusti za naše aktivnosti:

 • Informacije o propisima o organskoj proizvodnji,
 • Informacije o inputima za proizvodnju,
 • Informacije o sertifikaciji,
 • Informacije o merama podrške za organsku proizvodnju,
 • Informacije o tržištu organskih proizvoda,
 • Pomoć pri sklapanju ugovora za plasman proizvoda,
 • Promocija kroz Bilten Asocijacije,,Organic news“,
 • Promocija putem sajta Asocijacije,
 • Popust pri kupovini literature,
 • Popust na kotizaciju za seminare i predavanja,
 • Popust na studijska putovanja i ekskurzije,
 • Popusti za učestvovanje na sajmovima, festivalima, izložbama u zemlji i inostranstvu