PREDNOSTI ČLANSTVA SERBIA ORGANIKE

Neki od glavnih ciljeva Asocijacije su:

Zastupanje interesa i potreba članova i zauzimanje kod nadležnih institucija;

Obezbeđenje relevantnih uslova u sektoru organske proizvodnje kao što su: odgovarajući zakonodavni okvir;  odgovarajuće mere podrške; obezbeđenje neophodnih uslova  za nesmetano bavljenje organskom proizvodnjom;

Podizanje nivoa znanja u celom vrednosnom lancu;

Izrada planova, programa i strategija za organsku proizvodnju;

Promocija i podizanje javne svesti.

Serbia Organika je član Stručnog saveta za organsku proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u mogućnosti smo da sve potrebno prenesemo na institucionalni nivo i pomognemo prevazilaženju sektorskih problema. 

Ukoliko želite da unapredite svoje znanje i posao pridružite nam se i postanite ČLAN Nacionalnog udruženja Serbia Organika

Pružamo neophodnu stručne podršku onima koji se bave i zainteresovanim za organsku proizvodnju.

Kao ČLANU na raspolaganju su vam informacije o sektoru organske proizvodnje, promocija kao i popusti za naše aktivnosti:

 • Informacije o propisima o organskoj proizvodnji,
 • Informacije o aktuelnim podsticajima za organsku proizvodnju, i pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva;
 • Informacije o inputima za proizvodnju,
 • Informacije o  kontroli sertifikaciji i pružocima usluge iz toga domena;
 • Informacije o pružaocima usluga iz domena laboratorijskih analiza;
 •  Informacije o pružaocima usluga iz domena inputa za organsku proizvodnju; 
 • Informacije o tržištu organskih proizvoda  i povezivanje sa distributerima i kupcima 
 • Popusti za:

 • Savetodavne usluge;
 • Promotivne usluge;
 • Promociju kroz  naš časopis ,,Organic News“;
 • Promocija putem sajta; 
 • Popust za kupovinu stručne literature;
 • Popust za edukacije;
 • Popust na studijska putovanja i ekskurzije;
 • Popusti ili besplatno  učešče na sajmovima, festivalima, izložbama u zemlji i inostranstvu.