Blog

Portugalski sertifikovani organski operatori objavljeni na BIOC.INFO

29 januar, 2019

BioC, centralni registar sertifikovanih organskih operatera, je pokrenut danas pod linkom www.bioc.info sa novim sadržajem. Najveće portugalsko sertifikaciono telo – Sativa, objavljuje podatke sertifikacije portuglaskih firmi na adresi www.bioC.info. Ovo znači da su sada podaci o sertifikaciji za više od 2.400 portugalskih organskih operatera dostupni na bioC. Na internet platformi www.bioC.info, organska sertfikaciona tela trenutno obezbeđuju pristup ka više od 80.000 sertifikovanih operatera, uključujući i preko 100.000 sertifikata. Ovo uključuje i informacije o nacionalnim zakonskim propisima u svakoj zemlji, kao i privatne standarde.  Trenutno su  44 sertifikaciona tela uključena u registar iz raznih zemalja.

Korisnici bioC mogu biti sigurni da su postavljeni na www.bioc.info sertfikati autentični. Korisnici se mogu automatski obaveštavati ako je  snabdevač  izgubio svoju organsku sertifikaciju.  Funkcija nadgledanja proizvoda osigurava da se takve informacije šalju kada se promeni status nadgledanog proizvoda.

bioC je incijativa organskog sertifikacionog tela, udruženja iz sektora organske hrane  (BÖLW and IFOAM – Organics International) i pružaoca usluga. bioC Gmbh je osnovan u decembru 2010.godine.

Možete kreirati probni račun na bioCto i isprobati funkcionalnosti besplatno. Korisnicima se naplaćuje tek kada se više od pet pretraživanih snabdevača nađe na listi snabdevača.