Blog

Organska hrana u borbi protiv kancera

29 januar, 2019

Nova studija prestižnog francuskog medicinskog i poljoprivrednog istraživačkog instituta, pod vođstvom Univerziteta u Sorboni, je došao do saznanja da je konzumiranje organske hrane direktno povezano sa smanjenjem rizika od raka.

Tokom sedam godina trajanja studije je posmatrana ishrana i zdravlje skoro 70.000 ljudi, i samim tim međusoban uticaj načina življenja i navika u ishrani (organski potrošači teže zdravijem načinu života i ishrani).

Joanna Lewis, direktor Sektora politike u udruženju Zemljište kaže: „ Na zdraviju ishranu i organsku hranu bi svi trebali da imaju pravu, a ne da to bude privilegija za nekolicinu. Najjači dokaz za smanjenje rizika od raka je povezan sa zdravijim navikama u ishrani: više voća i povrća, manje mesnih prerađevina, rafinisanih ugljenih hidrata i šećera. Ipak, ova studija navodi da organska hrana kao hrana bez pesticida mora biti dostupnija u prevenciji raka.

Autori ove opsežne studije predvođene Sorbonskim Univerzitetom u Francuskoj u koju je bilo uključeno 68.946 odraslih tokom 7 godina, kažu: „Iako naša otkrića još moraju biti potvrđena, promocija potrošnje organske hrane u svetu bi mogla biti obećavajuća preventivna strategija protiv raka“.

Studija je pokazala za 25% manju stopu oboljevanja od raka kod najvećih konzumenata organske hrane. Razlika je značajna I kod statističke analize kada se uzeo u obzir tipični zdraviji životni stil organskih konzumenata. Kada je procenjena stopa individualnih kancera, Značajno manja stopa individualnih kancera je bila kod organskih konzumenata kod postmenopauzalnog raka dojke, Hočkinovog limfoma i svih ostalih limfoma. Autori napominju da je manje izlaganje pesticidima koje je Međunarodna agencija za istraživanje raka WHO organizacije (Svetska zdravstvena organizacija) ocenila kao karcinogene, razlog manje stope raka kod organskih potrošača.

Nutricionista sa TH Chan škole javnog zdravlja Harvarda, komentarišući studiju zaključuje: „Više istraživanja u ovom području je potrebno jer je rak ozbiljan izazov javnog zdravlja i hrana koja sadrži rezidue pesticida je široko zastupljena. Ako naredne studije pruže čvrste dokaze o prevenciji kancera kroz konzumiranje organske hrane, ukoliko se izmereni troškovi smanje i obezbedi fer pristup organskim proizvodima, onda će to biti ključno.“                                                                            Izvor:Soil Association