Blog

Od 2022. dolazi nova evropska regulativa za đubriva u EU

6 februar, 2019

Do 2022. u Evropskoj uniiji će početi da se primenjuje nova regulativa o đubrivu. Posle skoro dve godine pregovaranja tri evropske institucije, Komisija, Savet i Parlament su se dogovorili oko nove regulative za đubriva. Nova regulativa će se primenjivati od 2022. Trenutno postojeći zakon ne pokriva otprilike ni polovinu đubriva koji se mogu pronaći na tržištu EU, kaže IFOAM EU. A nova regulativa će uključiti sve vrste đubriva, poput stimulanata, industrijskih nus-proizvoda, mineralnih i organskih đubriva i ostalo.

Nova granica kadmijuma

Revidirana regulativa ne pokriva samo širok dijapazon đubriva, već donosi i novu granicu sadržaja kadmijuma u fosfornim đubrivima koji će po novoj regulativi iznositi 60 mg/kg i to će početi da se primenjuje od njenog stupanja na snagu. Suprotno količini koju je prevashodno predložila Evropska komisija, ova granica je nešto veća. Ali se sadržaj kadmijuma može sniziti kroz reviziju člana u tekstu regulative.

Moguće promene za organski sektor

Nova regulativa za đubriva nudi opcionu harmonizaciju. Kako bi mogla da se nađu na tržištu EU (da nose CE oznaku), đubriva moraju ispuniti zahteve nove regulative. Za svoja tržišta, države članice EU će i dalje imati mogućnost da uspostave specifična pravila. Pored toga, moguće je i međusobno priznavanje proizvoda. Ipak, zbog nekoliko referenci  2003/2003 Regulative o đubrivu iz priloga 1. regulative 889/2008 o organskoj proizvodnji, promene u organskom sektoru se takođe očekuju. Prema IFOAM EU, nacrt nove regulative mora zvanično da se usvoji. Trenutno, krovna  organska organizacija proverava važnost regulative za organski sektor. (organic market)