Blog

Nova studija: Uticaj organske poljoprivrede na klimu

29 januar, 2019

Organska poljoprivreda šteti klimi više od konvencionalne, kažu naučnici iz Švedske i SAD-a, ali da li je to tačno?

Više zemlje za iste prinose

U članku objavljenom u magazinu Nature, naučnici su istraživali kako se poljoprivredno zemljište može što efikasnije iskoristiti kako bi se nahranila ljudska populacija u porastu, i absporbovao ugljen-dioksid iz atmosfere u borbi protiv globalnog zagrevanja. Iz ovog ugla zaključili su da organska poljoprivreda može naškoditi klimi jer zahteva više zemljišta od konvencionalne za dobijanje istih prinosa, a ta potreba za više zemlje će dalje dovesti do krčenja šuma.

Primer je proizvodnja graška i ozime pšenice u Švedskoj za koju računaju 50 i 70% veći karbonski otisak. Ovo poređenje ne oslikava celokupno istraživanje, već ima manji značaj u pojašnjenju kompleksnog naučnog pristupa. Ipak švedski ko-autori studije su dali primer u saopštenju za štampu i ostavili utisak da je studija poredila organsku i konvencionalnu poljoprivredu sa aspekta uticaja na klimatske promene.

Stručnjaci za klimatske promene daje ocenu

„Studija ne poredi organsku i konvencionalnu poljoprivredu na globalnom ili nivou velikih površina“, kaže Adrian Muller, stručnjak Istraživačkog instituta za organsku poljoprivredu (FiBL).

Nadalje, ne uključuje relevantan broj korisnih biljaka, ili hrane životinjskog porekla kada se razmatra organska poljoprivreda, već samo navodi dva primera. Miler navodi da je studija ograničena na uticaj na klimatske promene, a zanemaruje druge aspekte održive poljoprivrede.

S tim u vezi, autori pretpostavljaju da će sistem ishrane u celini ostati stabilan, i da se neće promeniti. „Globalni zahtev za hranom, izmeren u kalorijama i proteinima, može se postići bez povećanja emisije gasova sa efektom staklene bašte, ako ćemo smanjiti potrošnju hrane životinjskog porekla i otpad od hrane,“ usprotivio se Muller.

Druga studija pokazuje: Svetska hrana je moguća sa 100% organskom poljoprivredom

Pod ovim uslovima je moguće nahraniti svet sa 100% organskom proizvodnjom. Muller, naučnici sa nekoliko univerziteta i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN (FAO) su do ovog zaključka došli u studiji objavljenoj u Nature magazinu tokom 2017. (organic.market)