Blog

Nacionalni DIJALOG O TRANSFORMACIJI PREHRAMBENIH SISTEMA U SRBIJI, 23.5, Novi Sad

13 maj, 2023

Šta kao pojedinac možete da uradite? Šta Vlade mogu da urade? Šta privatni sektor može da uradi? Šta civilno društvo može da uradi?
Šta
akademska zajednica može da uradi?

NACIONALNI DIJALOG O TRANSFORMACIJI PREHRAMBENIH SISTEMA U SRBIJI koji povodom Međunarodnog dana biodiverziteta organizuju: Organizacija za hranu i poljoprivredu – FAO, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nacionalna asocijacija Serbia Organika.

Dijalog će se održati  22.5.2023, od 12:00-15:00 časova u Novom Sadu.

Ovde možete pogledati program Nacionalni dijalog, 22. maj

Teme za diskusiju

  • BIODIVERZITET I GENETIČKI RESURSI
  • AGRO-EKOLOŠKO MERE
  • MERE PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMENAMA
  • ORGANSKA PROIZVODNJA
  • ZEMLJIŠTE KAO RESURS
  • BIODISTRIKTI I ODRŽIV RAZVOJ LOKALNIH RURALNIH SREDINA
  • KRATKI LANCI SNABDEVANJA – PUT KA ODRŽIVIM PREHRAMBENIM SISTEMIMA
  • UTICAJ UPOTREBE PESTICIDA NA BIODIVERZITET: IZAZOVI I PRILIKE ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH I BILJNIH VRSTA