Ko sprovodi kontrolu i setifikaciju

Kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u Republici Srbiji sprovode ovlašćene kontrolne organizacije. Ovlašćene kontrolnaže organizacije su nezavisna pravna lica ovlasćena od strane nadležnog Ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifi kacije organske proizvodnje i akreditovana od strane ATS-a ( Akreditacionog tela Srbije). Kontrolne organizacije, članovi Nacionalne Asocijacije  koje imaju ovlašćenje od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i … Nastavi sa čitanjem Ko sprovodi kontrolu i setifikaciju