Blog

EU zabranjuje tri pesticida koja štete pčelama

29 januar, 2019

Odlukom država članica, insekticidi imidakloprid, klotianidin i tiametoksam su potpuno zabranjeni na otvorenom prostoru i mogu se koristiti isključivo u staklenicima. Ova tri insekticida spadaju u klasu neonikotinoida (neonika) i  već godinama se smatraju ekstremno toksičnim za pčele.  EU je iz ovog razloga već zabranila njihovu upotrebu u 2013.godini. Krajem februara 2018.godine, Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je predstavila novu procenu koja pokazuje da ova tri insekticida predstavljaju pretnju medonosnim pčelama, bumbarima i divljim pčelama. Nemačka ministarka poljoprivrede, Julija Klokner, je opravdala saglasnost u parlamentu rečenicom:“ Pčele su sistematski bitne i ono što šteti pčeli mora biti uklonjeno sa tržišta“.

Zelena i ekološka udruženja su navela da je zabrana već odavno zakasnila i da to nije dovoljno za njih. „Svi neonikotinodi trebaju sa budu zabranjeni, ne samo ova tri“,rekla je stručnjak za pesticide Korina Hozel: „U suprotnom, fameri mogu lako zameniti jedan pesticid drugim, isto tako opasnim“. Ona je istakla da su neonikotinoidi dugotrajni i da se akumuliraju u zemljištu. „Oni takođe ugrožavaju i organizme koji žive u zemljištu, kao što su gliste, mravi i kolembole (skokunci)“.

„Ovom odlukom, koju je podržala Nemačka, rulet za biodirvezitet još uvek nije završen. Biće dugoročnih efekata, kao što je bilo sa DDT-ijem slučaj pre 40 godina, jer su i nikotinoidi teško razgradivi u zemljištu. Sa jedne strane, upotreba ovih otrova  je još uvek moguća u staklenicima, koja je po mom mišljenju nepotrebna i sumnjiva. Sa druge strane, još dva aktivna sastojka ovih nervnih toksina se i dalje nalaze u slobodnoj prodaji. Neke od njih se čak mogu koristiti u privatnim baštama, ali koji baštovan – hobista je svestan ovoga. Divlje pčele, medonosne pčele i mnogi drugi insekti su pogođeni ovim toksinima, samim tim i ptice koje od njih zavise, moraju biti bolje zaštićene. Mi ne želimo tiho proleće. Prema tome, na duže staze, nema drugog načina sem ekološke poljoprivrede bez upotrebe hemikalija. Industrija će uvek izneti na tržište neke insekticide koje su, navodno, sigurne za pčele. U nekom trenutku, će se ispostaviti da su bili mnogo opasniji za prirodu nego što se prvobitno tvrdilo“.