Zanimljivosti

Vodič u nove propise za organsku proizvodnju

Serbia Organike je izdala Vodič u nove propise za organsku proizvodnju. Cilj vodiča je da pruži osnovne smernice i približi svim učesnicima u sektoru organske proizvodnje u Srbiji razlike i novine koje donose buduća zakonska rešenja u oblasti organske proizvodnje u odnosu na važeći Zakon, i pripremi ih na što efikasnije prilagođavanje i funkcionisanje unutar […]

Uspešno otpočeta implementacija projekata javno-privatnog partnerstva u okviru projekta OT4D

Poziv za sufinansiranje javno-privatnog partnerstva (JPP) u okviru projekta  “Kroz trgovinu organskim proizvodima do razvoja u istočnoj Evropi”  (OT4D)  koji finansira Državni sekretarijat za ekonomske poslove – SECO, a sprovodi IFOAM – Organics International (međunarodno udruženje za organsku poljljoprivredu) u saradnji sa konzorcijumom Helvetas (švajcarska organizacija za međunarodnu saradnju) i FiBL (istraživački institut za organsku […]

Priručnik o sredstvima za zaštitu i ishranu bilja u organskoj proizvodnji

Serbia Organika je izdala Priručnik o sredstvima za zaštitu i ishranu bilja u organskoj proizvodnji,  predstavlja pomoć pri korišćenju Liste registrovanih  sredstava za zaštitu bilja i Liste registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta dozvoljenih  u organskoj  proizvodnji. Priručnik je podeljan na dva dela. U prvom delu prikazana su komercijalna sredstava za ishranu bilja […]

Održana obuka u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užice

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užice uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji Serbia Organike je 8. decembra u Užicu organizovala trening iz oblasti organske proizvodnj koji je namenjen osoblju Regionalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Cilj obuke koju su održali Prof dr Sbežana Oljača,  […]

Održana obuka iz oblasti organske proizvodnje za savetodavce PSS

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede  i Instituta za primenu nauke u poljoprivredi  uz podršku podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora i u koordinaciji Serbia Organike održana je  22.11. u Poljoprivrednoj pkolki u Rekovcu obuka iz oblasti  osnovnih principa i standarda i ratarsko- povrtarske  organske proizvodnje za savetodavce poljoprivrednih savetodavnih i stručnih službi  […]

Obuka o organskoj poljoprivredi i participativnom garantnom sistemu (PGS) 11-12. oktobar

U cilju edukacije zainteresovanih za uključivanje u sertifikovanu organsku proizvodnju, kao i organskih proizvođača koji žele da unaprede svoja znanja i veštine i da se pozicioniraju na tržištu, Serbia Organika je organizovala  2 – dnevnu obuku,  u Dvoranima kraj Kruševca i praktičnu obuka na  sertifikovanim organskim gazdinstvima: PG Đukič, Zrenjanin, Biofarma Šokšić, Taraš kod Zrenjanina […]

Studijska poseta biodistrikta u regionu Marke u Italiji

Grupa organskih proizvođača iz Srbije , imala je priliku da tokom petodnevnog studijskog posete koju je organizovala Serbia Organika upozna neke od aktera biodistrikta u italijanskom regionu Marke. Italijansko udruženje za organsku poljoprivredu (AIAB) je 2009. godine pokrenulo prvi biodistrikt u Italiji, u oblasti unutar Nacionalnog parka Ćilento (Cilento). Biodistrikt predstavlja geografsko područje na kojem […]

Pridružite se globalnoj kampanji #IGrowYourFood – Uzgajam tvoju hranu, 14. septembar

#IGrowYourFood je prva globalna akciona kampanja koju je 2019. godine pokrenulo Međunarodno udruženje za organsku proizvodnju –  IFOAM – Organics International u čast ljudima koji se bave održivim uzgajanjem i preradom hrane u skladu sa prirodom. Ovaj dan sada već svake godine tradicionalno povezuje proizvođače, potrošače i aktiviste širom sveta koji dele svoje priče, izazove […]

Novi EU propisi o organskoj proizvodnji – Lista dozvoljenih supstanci

Listu dozvoljenih aktivnih supstanci ( (kao i pomoćnih sredstava i sastojaka) za ishranu i zaštitu  bilja, oplemenjivanje zemljišta,  dezinfekciju u okviru nove EU regulative o organskoj proizvodnji   možete pronaći ovde „UREDBA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE (EU) 2021/1165 od 15. jula 2021. o odobravanju određenih proizvoda i supstanci za upotrebu u organskoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih lista“