Zanimljivosti

Obuka o organskoj poljoprivredi i participativnom garantnom sistemu (PGS) 11-12. oktobar

U cilju edukacije zainteresovanih za uključivanje u sertifikovanu organsku proizvodnju, kao i organskih proizvođača koji žele da unaprede svoja znanja i veštine i da se pozicioniraju na tržištu, Serbia Organika je organizovala  2 – dnevnu obuku,  u Dvoranima kraj Kruševca i praktičnu obuka na  sertifikovanim organskim gazdinstvima: PG Đukič, Zrenjanin, Biofarma Šokšić, Taraš kod Zrenjanina […]

Studijska poseta biodistrikta u regionu Marke u Italiji

Grupa organskih proizvođača iz Srbije , imala je priliku da tokom petodnevnog studijskog posete koju je organizovala Serbia Organika upozna neke od aktera biodistrikta u italijanskom regionu Marke. Italijansko udruženje za organsku poljoprivredu (AIAB) je 2009. godine pokrenulo prvi biodistrikt u Italiji, u oblasti unutar Nacionalnog parka Ćilento (Cilento). Biodistrikt predstavlja geografsko područje na kojem […]

Pridružite se globalnoj kampanji #IGrowYourFood – Uzgajam tvoju hranu, 14. septembar

#IGrowYourFood je prva globalna akciona kampanja koju je 2019. godine pokrenulo Međunarodno udruženje za organsku proizvodnju –  IFOAM – Organics International u čast ljudima koji se bave održivim uzgajanjem i preradom hrane u skladu sa prirodom. Ovaj dan sada već svake godine tradicionalno povezuje proizvođače, potrošače i aktiviste širom sveta koji dele svoje priče, izazove […]

Novi EU propisi o organskoj proizvodnji – Lista dozvoljenih supstanci

Listu dozvoljenih aktivnih supstanci ( (kao i pomoćnih sredstava i sastojaka) za ishranu i zaštitu  bilja, oplemenjivanje zemljišta,  dezinfekciju u okviru nove EU regulative o organskoj proizvodnji   možete pronaći ovde „UREDBA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE (EU) 2021/1165 od 15. jula 2021. o odobravanju određenih proizvoda i supstanci za upotrebu u organskoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih lista“

Vebinar: Izvoz biljaka za jačanje imuniteta u Evropu – 5. jul 2022

Centar za promociju uvoza iz zemalja u razvoju (CBI) vas poziva na novi vebinar na kojem će glavni fokus biti na prirodnim sastojcima za sektor zdravstvenih proizvoda. Tokom pandemije korona virusa, potražnja potrošača za imunološkom podrškom i prirodnim zdravstvenim proizvodima se značajno povećala, a ovaj trend i dalje raste. Zato i ne čudi što mnoge […]

Zdravstvena zaštita životinja u organskoj stočarskoj proizvodnji

U organskoj stočarskoj proizvodnji na prvom mestu nalazi se prevencija bolesti životinja, i ona se  zasniva na izboru odgovarajućih rasa i sojeva, odgovarajućim postupcima uzgoja, ishrani visokokvalitetnom hranom za životinje, telesnom aktivnošću, odgovarajućem broju životinja po jedinici površine i držanjem životinja u higijenskim uslovima. Zgrade, objekti za smeštaj životinja, oprema i pribor koji se koriste […]

Radionica na ugljeničnoj farmi u Ljutovu o doprinosu organske proizvodnje povećanju klimatskoj neutralnosti poljoprivrede

U Ljutovo, na poljoprivrednom gazdinstvu Mamužić je 6. juna održana radionica u okviru projekta ,,Razvoj inovativnih metoda organske biljne proizvodnje u pravcu povećanja klimatske neutralnosti poljoprivrede“. Donator projekta je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije koji u cilju intenziviranja promocije organske proizvodnje i praksi koje ublažavaju štetne uticaje poljoprivrede na klimatske promene, kao i mera […]

Radionica na ugljeničnoj farmi u Markovoj crkvi o doprinosu organske proizvodnje povećanju klimatskoj neutralnosti poljoprivrede

U cilju intenziviranja promocije organske proizvodnje i praksi koje ublažavaju štetne uticaje poljoprivrede na klimatske promene, kao i mera za prilagođavanje poljoprivrede ovim promenama u Srbiji, Institut za zemljište, Beograd, u saradnji sa Serbia Organikom i Institutom za ekonomiku poljoprivrede realizuje projekat ,,Razvoj inovativnih metoda organske biljne proizvodnje u pravcu povećanja klimatske neutralnosti poljoprivrede“. Donator […]