Blog

Instrukcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za slanje zahteva za organsku proizvodnju – reproduktivi materijal i izuzeća 

by 24 mart, 2020

Usled privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana,  zahtevi za upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, kao i zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje sa prilozima, dostavljaju se na sledeće mejl adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena. milic@minpolj.gov.rs , sa tim da se u kopiju mejla stavi i adresa svoje  kontrolne organizacije.

VAŽNO OBAVEŠTENJE za poljoprivrednike tokom perioda zabrane kretanja

by 22 mart, 2020

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (17:00-05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20:00 do 05:00 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava:
Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobantski, Severnobanatski, Sevrnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/881-84-12

Objavljen Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

by 15 mart, 2020

Ministarstvo poljoprivrede. šumarsta i vodoprivrede je donelo Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju („Sl.glasnik RS“  broj 25/2020).

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju su uvećani za 40 % u odnosu na osnovne podsticaje za iste mere i to za:

1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko);
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne tovne krave);
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne ovce i koze);
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove (u daljem tekstu: kvalitetne priplodne krmače);
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.
Pravo na podsticaje  ostvaruje:

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava uslov da:
    1) je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
    2) poseduje izveštaj o izvršenoj fizičkoj kontroli i kontroli dokumentacije od strane ovlašćene kontrolne organizacije sa kojom podnosilac zahteva ima sklopljen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije izveštaj o izvršenoj kontroli za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja na ime proizvođača sa kojim podnosilac zahteva ima sklopljen ugovor o saradnji kao proizvođač kooperant.

Rokove za podnošenje zahteva za mere i detaljnije propisano ovim Pravilnikom pogledajte ovde Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju uvećani za 400% u odnosu na osnovne podsticaje

by 6 mart, 2020

Objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Službeni glasnik broj 20/2020).

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glasnik broj 20 /2020)

Ovim Pravilnikom je izmenjen iznos procenta  uvećanja podsticaja za organsku biljnu proizvodnju na  400% u odnosu na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, što iznosi 26.000 dinara po hektaru.

Ovim Pravilnikom je izmenjen  maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari  na 520.000 dinara

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine, na obrascu ZAHTEVA  koji čini sastavni deo Pravilnika  Pravilnik-o-korišćenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju (Sl.glasnik-broj-31/18)

Pravo na podsticaje ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice
koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisom kojim se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;
3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Aktuelna ponuda organskih proizvoda u novom katalogu

by 25 februar, 2020

Raznovrsni organski proizvodi od povrća i voća, med, sokovi, džemovi, voćni namazi, kakao, sušeno voće, mleko i mlečni proizvodi, meso,  testenine, čajevi i ostali proizvodi na bazi lekovitog i začinskog bilja,  dodaci jelima, kozmetika sa organskim etarskim uljima.
Sve to na vašem kućnom pragu, i još mnogo toga pogledajte u novom katalogu.
Štampane primerke možete od marta preuzeti u maloprodajnim objektima naših partnera: dm drogerie markt (99)kao i u prodavnicama organske i zdravije hrane u Beogradu, Novom Sadu, Jagodinu.
Katalog u pdf formatu za distribuciju u  dm drogerie markt možete preuzeti:

KATALOG_PDF februar2020.

Promovišite i Vi organske proizvoda i/ili prodajne kanale u našem katalogu! Sledeći katalog je u pripremi! Pozivamo Vas da u promotivnom katalogu reklamirate svoje organske i/ili proizvode iz perioda konverzije i/ili vaše prodajne objekte odnosno kanale koji u ponudi imaju i ove proizvode.

Kontaktirajte nas na office@serbiaorganica.org, 065 855 68 68
www.serbiaorganica.info

Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla

by 18 februar, 2020
 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donelo je  PRAVILNIK O PROIZVODNJI I PROMETU MALIH KOLIČINA HRANE BILJNOG POREKLA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI, KAO I ISKLJUČENJU, PRILAGOĐAVANJU ILI ODSTUPANJU OD ZAHTEVA HIGIJENE HRANE (Objavljen u  „Službenom glasniku RS”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine).
Ovim Pravilnikom će i organskim proizvođačima- poljoprivrednim gazdinstvima  biti omogućeno da proizvedu i plasiraju biljne prerađevine  koje se proizvode direktno na gazdinstvu .
Pravilnik možete preuzeti Pravilnik
    error: Sadržaj je zaštićen !!