Blog

Uvećani podsticaji za organsku proizvodnju u 2020. godini

by 10 januar, 2020

Podsticaji  koji se odnose na direktna plaćanja u biljnoj organskoj proizvodnji po hektru će biti uvećani za 400% u odnosu na iznos osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju, čiji je iznos 5.200 dinara po hektaru). 

Ovo je određeno Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, koju je Vlada RS usvojila 9.01.2020. godini kojom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u budžetskoj godini.

Ukupan izos finansijskih sredstava izdvojen za organsku proizvodnju u 2020. godini je povećan za više od 3 puta u odnosu na 2019. godinu i iznosi 350.000.000. dinara  od čega za:

– organsku biljnu proizvodnju u iznosu od  150.000.000 dinara, koji su uvećani za 400% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju

– organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od 200.000.000 dinara, koji su uvećani za 40% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu stočarsku proizvodnju

Pravilnicima, koje će Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede doneti u narednim mesecima će biti bliže propisani uslovi i rokovi za ostvarenje podsticaja u biljnoj, stočasrkoj i pčelarskoj proizvodnji.

Sredstva iz ove Uredbe raspoređuju se za sledeće programske aktivnosti/projekte:

1) direktna plaćanja;   2) mere ruralnog razvoja; 3) kreditnu podršku u poljoprivredi; 4) posebne podsticaje; 5) IPARD podsticaje.

Uredbu možete pogledati ovde:

uredba-podsticaj-poljoprivrede-ruralni-razvoj0206_cyr

Ovlašćene kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2020. godini

by 4 januar, 2020

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije:
1) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” DOO, Beograd, Zmaja od Noćaja 11;
2) „ECOCERT BALKAN” DOO, Beograd, Glavna 13M/III;
3) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” DOO, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I;
4) „ECOVIVENDI” DOO, Beograd, Voje Veljkovića 5/III;
5) „TMS CEE” DOO, Beograd, Rudnička 2;
6) „SGS BEOGRAD” DOO, Beograd, Jurija Gagarina 7b.

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2020. GODINU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 86/19
od 6. decembra 2019. godine)

Spisak ovlešćenih kontrolnih za 2020. god

 

Počela realizacija međunarodnog projekta „Inovaciona platforma za organsku poljoprivredu“

by 3 januar, 2020

„Inovaciona platforma za organsku poljoprivredu“ (Organic Agriculture Innovation Platform) je projekat koji se finansira iz programa  Erasmus + Evropske komisije (Key Action 2 – KA 204 Strategic partnerships for adult education) i okuplja organizacije iz različitih zemalja koje zajedno sarađuju u razvoju novih inovativnih resursa u korist građana, konkretnije poljoprivrednici, pružaoci obrazovanja za odrasle i lokalne OCD koje rade u oblasti poljoprivrede i životne sredine. Edukacija odraslih o proizvodnji organske hrane je fokus ovog projekta partnerstva. Forum CSRD iz  Severne Makedonije je vodeća organizacija koja je partner sa Serbia Organikom (Srbija), Eko Zadrom (Hrvatska), bugarskom političkom školom „Dimitri Panitza“, Makedonija Export (Severna Makedonija) i Dobra zemlja (Severna Makedonija). Opšti cilj ovog projekta je unapređenje znanje odraslih  o organskoj proizvodnji, marketingu i brendiranju proizvoda kroz nove i inovativne nastavne programe. Specifični ciljevi su: osiguranje radnih mesta i profitabilnosti putem tržišno orjentisane organske proizvodnje i rastućih mogućnosti  organske poljoprivrede. Jedan od ciljeva koji bi se postigao ovim projektom je naučiti i obučiti nove preduzetnike koji se bave poljoprivredom da planiraju i uspostave održiva preduzeća na organskom poljoprivrednom dobru ili unaprede svoju karijeru.

Opšti i specifični ciljevi biće postignuti širokim istraživanjem i stvaranjem osnovne studije trenutne situacije u organskoj proizvodnji u svim zemljama koje su uključene u projekat; obuke za odrasle- buduće trenere koji će steći sticanjem novih veština o pokretanju organske proizvodnje i brendiranju proizvoda; razvoj novog inovativnog kurikuluma i priručnika o organskoj poljoprivredi i marketingu. Platforma za inovaciju organske poljoprivrede pružit će širok spektar praktičnog znanja za organske poljoprivrednike i trenere za odrasle koji će pomoći poboljšanju poljoprivrednih praksi, i preduzetničkih veština u ovoj oblasti. Ciljne grupe su budući treneri,  manji poljoprivredni proizvođači i lokalne OCD.Projekat traje 20 meseci

Više na veb prezentaciji projekta http://oaiplatform.com/

Saopštenje Serbia Organike

by 17 decembar, 2019

Nacionalna asocijacija Serbia Organika, se oglašava po pitanju nedavno objavljenog hemijskog ispitivanja 11 vrsta povrća i šampinjona sa tri beogradske pijace i želi da ukaže građanima i široj javnosti na određene činjenice, u vezi istoga, a povodom  navedenih trvrdnji da „organski proizvodi nisu ništa bolji od običnih“.

Objavljeni rezultati nisu dovoljni da bi se pouzdano iznosile  tvrdnje i zaključci  po pitanju kvaliteta organski prozvedenog povrća na osnovu samo hemijskog ispitivanja, uzetih uzoraka čije je poreklo nepoznato, što je potvrdila i autorka ispitivanja, navodeći  da ne postoji propratna dokumentacija o poreklu ispitivanih proizvoda. Zbog toga, postoji i ozbiljna sumnja da li su bili ispitivani uzorci sertifikovanih organskih proizvoda, odnosno onih koji su proizvedeni u sistemu kontrole i sertifikacije u skladu sa standardom i propisima o organskoj proizvodnji.

Organska proizvodnja je standard prozvodnje prehrambenih i drugih proizvoda regulisan  zakonskim i podzakonskim propisima,  koji uključuje određene principe, procedure i procese, i veliki broj ograničenja i zabrana. Organski proizvod je kontrolisan i sertifiikovan od strane nadležnih kontrolnih organizacija, koje su ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

S obzirom da je u organskoj proizvodnji zabranjena upotreba sredstava sintetičko hemijskog porekla za zaštitu bilja, jedna od  prednosti ovih prozvoda je, što prema  najvećem broju sporovedenih studija sadrže mnogostruko manji sadržaj  ostataka pesticida, nitrata i drugih štetnih materija.

Treba napomenuti da u ovom ispitivanju nisu ispitivane ovakve supstance.

Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) je nezavisna evropska agencija koja radi procenu rizika bezbednosti hrane. Monitoring programi koji se sprovode u EU su jedni od najsveobuhvatnijih programa istraživanja hrane u svetu, koji pokrivaju više od 60.000 uzoraka hrane svake godine i analizu na skoro 800 različitih vrsta pesticida. Autori meta-analize objavljeni 2014. godine napominju da ishrana na bazi proizvoda iz organske proizvodnje može znatno da smanji unos pesticida u organizam čoveka. Istraživanje sprovedeno u Francuskoj je pokazalo da koncentracije ostataka pesticida u mleku dojilja opadaju sa porastom upotrebe organske hrane u svakodnevnoj ishrani (25-80%). Slične rezultate je pokazalo istraživanje u vezi sa sadržajem ostataka organofosfornih pesticida u krvi i urinu dece. Uzorci krvi i urina dece cija je ishrana bazirana na hrani iz konvencionalne proizvodnje su imali u sebi šest puta veće koncentracije ostataka pesticida u odnosu na krv i urin dece čija se ishrana bazira na hrani iz organske proizvodnje

Organska proizvodnja proizvodnja ima holistički pristup proizvodnji hrane i ekosistemu uz prioritetno očuvanje i unapređenje životne sredine, odnosno svih prirodnih resursa -zemjišta, voda, vazduha, živih organizama, biološke raznolikosti,  dobrobiti životinja i zdravlja svih živih bića i upravo je i nastala kao  odgovor „zelenoj revoluciji“ i jedna je od poluga  da sačuvamo i unapredimo prirodne resurse, što nikada nije bilo aktuelnije, pa i u kontekstu alarmantnih klimatskih promena.

Uz gore nevedene prednosti organske proizvodnje, treba istaći i ostale njene prednosti: zabrana upotrebe sintetčko hemijskih pesticida, sintetičkih mineralnih djubriva,  genetički modifikovanih organizama, preventivna upotreba antibiotika, hormona kao i redukovana upotreba uobičajenih aditiva, konzervansa, emulgatora,  i veštačkih boja, koje se koriste u prehrambenoj industriji.

Svesni smo činjenice da se i u svetu povremeno pojavljuju  tekstovi sa sličnom tematikom različitih interesnih grupa, koji imaju za cilj da poljuljaju poverenje potrošača u organsku proizvodnju i organske proizvode.

    error: Sadržaj je zaštićen !!