Blog

Besplatni pilići domaćih rasa za zainteresovane buduće odgajivače

by 28 decembar, 2020

Državni savez živinara Srbije je preko Ministarstva poljoprivrede obezbedio besplatne piliće domaće rase sa ciljem da se poveća broj autohtonih rasa, kao što je to banatski gološijan. Kako nam je rekao predsednik Saveza živinara Srbije, Radomir Erić, biće podeljeno do 40.000 pilića, a jedini uslov je da zainteresovani imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Cilj ovoga projekta je sačuvati domaće rase živine, zbog svojih brojnih pozitivnih kaaktersitika, prenosi  https://www.agrosaveti.rs/stocarstvo/zivinarstvo/besplatne-pilice-za-zainteresovane-buduce-odgajivace/

 

Priručnik za organski uzgoj svinja – „Poboljšanje zdravlja i dobrobiti svinja“

by 24 decembar, 2020

Proizvođači svinja po principima organske proizvodnje suočavaju se sa velikim izazovom – proizvodnjom svinjetine visokog kvaliteta po umerenoj ceni u skladu sa visokim standardima zdravlja i dobrobiti životinja. Da bi na pravi način odgovorili na ovaj izazov poljoprivredni proizvođači ne mogu da se oslone samo i jedino na propise koji se odnose na organsku proizvodnju i uzgoj jer se oni nužno ne odnose i na dobro zdravlje i dobrobit svinja.
Proizvodnja koja je efikasna i vodi računa o životinjama zahteva doslednu primenu svih preventivnih mera u odgoju, higijeni, ishrani i držanju kako bi se sprečio razvoj bolesti, kao i povrede ili bilo koja vrsta stresa. Uspešna proizvodnja svinja zavisi i od sposobnosti poljoprivrednog proizvođača za brigu i pažnju usmerenu ka ranom otkrivanju bolesti ,ali i od dobro obučenih i motivisanih osoba koje rade sa svinjama.

Priručnik možete preuzeti ovde Poboljšanje zdravlja i dobrobiti svinja – Priručnik

Baza reproduktivnog materijala

by 23 decembar, 2020

Bazu reproduktivnog materijala proizvedenog metodama organske proizvodnje vodi Grupa za organsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Upis biljnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavljača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlja u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji.

Bazu možete pogledati ovde Baza reprodukuktivnog materijala, 23.decembar 2020.

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionaln proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilja.

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemanjivača zemljišta odobrenih u organskoj proizvodnji

by 23 decembar, 2020

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ažurirala liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta  odobrenih u organskoj proizvodnji. Na ažuriranju lista radi Radna grupa Stručnog saveta za organsku proizvodnju.

Možete da preuzmete Listu sredstava za zaštitu  bilja Lista sredstava za zaštitu bilja za organsku

Možete da preuzmete Listu sredstva za ishranu blja i oplemenjivača zemljišta Lista sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku na dan 23.10.2020 godine

Tehničko rešenje – Konceptualni model procene ukupne degradacije zemljišta

by 2 decembar, 2020

Cilj predloženog tehničkog rešenja  je procena ukupne degradacije zemljišta bazirane na više parametara, sa primenom u procesu kontrole i sertifikacije prilikom vrednovanja zemljišta za potrebe organske proizvodnje.

Tehničko rešenje možete  pogledati ovde  https://serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2020/11/Tehni%C4%8Dko-re%C5%A1ene-Konceptualni-model-procene-ukupne-degradacije-zemlji%C5%A1ta-2019..pdf

Degradirano zemljište predstavlja zemljište koje je izgubilo prirodnu ili potencijalnu produktivnost usled prirodnih i antropogenih faktora koji su doveli do pogoršanja njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. Razvijeni novi konceptulni model omogućava procenu ukupne degradacije zemljišta uzimajući u obzir hemijske i fizičke parametre (indeks zagađenja i indeks ekološkog rizika zemljišta u odnosu na potencijalno toksične elemente, erodibilnost i reakciju zemljišta), kao i trenutni način korišćenja zemljišta. Inovativnost predloženog modela je upravo u odabiru navedenih pet faktora, od kojih su četiri uključena u analitičko hijerarhijski proces (AHP), a koji do sada nisu na taj način primenjivani. Navedeni faktori predstavljaju najvažnije i najčešće ograničavajuće činioce proizvodnje na području naše zemlje (Strategija „Sl. glasnik RS“ 85/2014), a u organskoj proizvodnji prema Pravilniku o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji („Sl. glasnik RS“, br. 95/2000), predstavljaju predmet kontrole.


Tehničko rešenje je između ostalog primenjeno u okolini Donjeg Neradovca, naseljenog mesta grada Vranja, na površini od 425.27 ha.
Primenom indeksa zagađenja izdvojena su područja iznad MDK (57.06 ha) koja zbog povišenih koncentracija As i Ni zahtevaju dodatna terenska i laboratorijska istraživanja (uzorkovanje zemljištau gušćoj mreži i analizu biljnog materijala). Na ostalom delu istraživanog područja koja je ispod MDK (368.21 ha) urađena je detaljnija geostatistička obrada podataka primenom AHP metodenad preostala četiri parametra (indeks ekološkog indeksa, erodibilnost zemljišta, reakcija zemljišta, i način korišćenja , i dobijene vrednosti ukupne degradacije zemljišta (od 1.00 do 1.60) svrstavaju područje u slabo degradirano (kategorija 1), i kao takvo pogodno za organsku proizvodnju. Model je razvijan za potrebe članova Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia organika“: organske proizvođače i ovlašćene kontrolne organizacije za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje. Nova metoda ima uporište u Zakonu o organskoj proizvodnji i pratećem Pravilniku, pa predstavlja dobar alat koji se koristi za vrednovanje u procesu kontrole i
sertifikacije organske proizvodnje (SRPS EN ISO/IEC 17065:2016), ali i kao smernice proizvođačima za ispunjenje kriterijuma ovog standarda vezanih za zemljište. Predloženo novo tehničko rešenj na nacionalnom nivou „Konceptualni model procene ukupne degradacije zemljišta“ u skladu je sa Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“, br. 85/2014), pa može da ima i širu primenu za potrebe Državne uprave, lokalnih samourava i privredih subjekata, kod
donošenja strateških dokumenata i odluka vezanih za korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

 

    error: Sadržaj je zaštićen !!