Blog

The Organic Leadership Course u Srbiji (kurs organskog liderstva – OLC – Srbija) – rok za prijavu 22.avgust

by 21 jul, 2021

The Organic Leadership Course u Srbiji (kurs organskog liderstva – OLC – Srbija) je zamišljen tako da podrži postojeće.  ali i potencijalne lidere koji se bore za suštinsku, održivu promenu u poljoprivredi. Učesnici će biti obučeni i osposobljeni da predvode pokrete u organskoj poljoprivredi,  fokusirajući se na kapacitete  održivih sistemema  za hranu, mehanizme za razvoj tržišta, javno zastupanje, politički dijalog,  istraživanje, komunikaciju/marketing i umrežavanje. Cilj programa je da pruži neophodno znanje i praktične veštine kako bi se osnažili i nacionalni i regionalni kapaciteti.

Struktura i program kursa

Program OLC kursa – Srbija se sastoji od treninga licem u lice, ali i virtualnih (“onlajn”) sesija.

Dva treninga će biti održana uživo, prvi trening će trajati sedam, a drugi pet dana. U međuvremenu će se održavati onlajn stručni vebinari. Pored treninga, učesnici će raditi na svojim projektima ili radnim planovima manjeg obima, kroz koje će moći identifikovati konkretne naredne korake u odnosu na lokalni kontekst.

Prvi trening licem u lice: 27. oktobar – 3. novembar 2021.

Drugi trening licem u lice: nije određen tačan termin / leto 2022.

Serija vebinara između prvog i drugog F2F treninga

Ukupan broj učesnika je ograničen na 25.

Cena obuke: Projekat pokriva troškove kursa kao i smeštaj. Putne troškove do mesta održavanja i nazad, pokrivaju sami učesnici.

Rok za prijavu je: nedelja, 22. avgust 2021. u 24:00 sata po srednjoevropskom letnjem vremenu (CEST)

Detaljnije o kursu možete pogledati ovde https://www.ifoam.bio/organic-trade-4-development-eastern-europe-ot4d-serbia

Prijava za kurs se nalazi na sledećem linku:https://archive.ifoam.bio/en/olc-srbija-formular-za-prijavu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje prijava za predloge projekata sufinansiranih u okviru Projekta Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D)

by 9 jul, 2021

Projekat Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D)  podržava Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO) kao deo promocije trgovanja u ekonomijama u razvoju.

Cilj projekta je otvranje radnih mesta u ruralnim područjima, pre svega za mlade osobe i žene, kao i da se višestruki pozitivan uticaj  organske poljoprivrede usmeri  na ekonomski razvoj, razvoj inovacija i unapređenje prirodnog okruženja. IFOAM međunarodno udruženje organske proizvodnje koordiniše OT4D projektnim aktivnostima.

Projekat podržava Privatno-javno partnerstvo (PJP) u izvozno orijentisanim lancima vrednosti organskih proizvoda u Albaniji, Ukrajini i Srbiji. Koordinacijom aktivnosti na PJP projektu upravlja konzorcijum Helvetas i FiBL.

Ovom prilikom Vas pozivamo da učestvujete u pozivu za dostavljanje predloga projekata koji se sufinansiraju u okviru PJP poziva, a na koji mogu da se prijave zainteresovane kompanije uvoznice iz Švajcarske i Evropske unije sa svojim partnerima u navedene tri zemlje.

Ovde možete preuzeti dokumente  u kojima su  navedeni uslovi, ciljevi  i vremenski interval rokova ovog projekta.

OT4D_Call for PPP Proposals 2021

OT4D_Timeline Call for Proposal 2021

Najvažniji cilj ovog mehanizma sufinansiranja je povećanje konkurentnosti izvozno orijentisanih projekata u Ukrajini, Srbiji i Albaniji, na međunarodnom tržištu, kroz pružanje podrške projektima kojima se doprinosi povećanju proizvodnje i obima trgovanja u organskom sektoru.

Finansiranje je prvenstveno namenjeno projektima koji doprinose:

  • dobijanju dodatne vrednosti,
  • otvaranju radnih mesta,
  • stvaranju javnih dobara u sektoru, i
  • razvoju relevantnih kapaciteta koji omogućavaju održiv razvoj ekoloških delatnosti u Ukrajini, Albaniji i Srbiji.

Pitanja o potencijalnim projektnim predlozima možete poslati na  OT4D@helvetas.org do 6.avgusta. Odgovori će biti objavljeni na veb-sajtu  www.organictrade4development.org.

Takođe, na veb-sajtu udruženja ćemo redovno objavljivati vesti i informacije vezane za ovaj poziv, kao i za ostale aktivnosti u okviru projekta.

 

 

Volonterski humanitarni kamp na organskom imanju „Organela“ 1-15. jula -prijave u toku!

by 25 jun, 2021
Od 1. do 15. jula će se na imanju Organela održati volonterski kamp Bašta može svašta u organizaciji Mladi istrazivaci Srbije

Udruženje „Bašta može svašta“ je osnovano sa ciljem da olakša živote deci koja se leče od malignih bolesti kao i njihovih roditelja. U današnje vreme sve više se susrećemo sa pojavom raka kod dece. Proces lečenja zahteva zdravu ishranu bez pesticida i hemije. Udruženje na pola hektara zemlje gaji organsko voće i povrće koje potpuno besplatno isporučujemo deci koja borave u roditeljskim kućama Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka.

Volonterski kamp „Bašta može baš svašta“ će okupiti mlade ljude koji žele da pomognu ovom cilju.

Tokom trajanja kampa,  volonteri će obavljati sledeće poslove:

  • pomaganje oko posla u bašti (čišćenje korova i rastinja, uređivanje travnjaka, zasaćivanje sadnica različitih kultura voća i povrća). Imaće priliku da nauče o agrotehničkim merama, o organskoj proizvodnji i značaju iste u ishrani dece sa malignitetom;
  • pravljenje i postavljanje smeštaja za divlje životinje kao i hranilice za srne;
  • poribljavanje i čišćenje jezera gde će imati priliku da nauče nešto više o ribljim vrstama koje se puštaju u jezero;
Prijave za volontere su i dalje otvorene 👉https://istrazivaci.wufoo.com/forms/qjmvaww0e9jh8p/
Spavanje u šatorima, škola kuvanja, kupanje u jezeru, druženje sa fenomenalnom ekipom iz cele Srbije samo su deo dodatnih aktivnosti koje vas čekaju.. 🥰
Oplemenite vaše životno iskustvo i budite deo ove sjajne ekipe!

Volonterski kamp „Bašta može baš svašta“ će okupiti mlade ljude koji žele da pomognu ovom cilju.

Više o ovom kampu pročitaj na:http://kampovi.mis.org.rs/kampovi/basta-moze-bas-svasta-1/

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

by 21 maj, 2021

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavila ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

Listu sredstava za zaštitu bilja za organsku proizvodnju možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_zas_bilja_za_org_proizvodnju_maj 2021

Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemljista_za_org_proizvodnju_maj2021

10. NLB KomBank Organic konkurs – pet miliona za najbolje projekte u organskoj proizvodnji

by 14 maj, 2021

Deset nagrada povodom deset godina NLB KomBank Organic konkursa

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd, članice NLB Grupe, zajedno su pokrenule deseti jubilarni konkurs namenjen organski proizvođačima. Ovoga puta, povodom jubileja konkursa, ove dve banke će nagraditi čak deset projekata iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane, novčanim nagradama u ukupnom iznosu od pet miliona dinara.
Konkurs je otvoren od 13. maja do 31. avgusta, a kao i do sada, pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje. Projekti se dostavljaju elektronskim putem na e-mail adrese: organic@nlb.rs i organic@kombank.com ili poštom na adrese: NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd i Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, sa naznakom „Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane“.

Komercijalna banka i NLB Banka Beograd će nagraditi deset autora projekata, koje stručna komisija u sastavu: prof. dr Snežana Oljača, prof. dr Vladan Bogdanović i predstavnici obe banke, oceni kao najbolje, jednakim novčanim nagradama u iznosu od po 500 hiljada dinara.

Više informacija na https://www.kombank.com/sr/poljoprivreda/organic-konkurs/nlb-kombank-organic

Podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju 3.maj-30. jun 2021.

by 3 maj, 2021

Podsticaji u organskoj biljnoj proizvodnji su uvećani 550% u odnosu na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, što iznosi 26.000 dinara/hektaru.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice

koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;
3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3.maja do 30.juna

Maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 520.000 dinara

Uz zahtev se dostavlja:

– kopija ugovora zaključenog sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom sa rokom važenja za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja,

– u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, dostavlja se i overena kopija ugovora o zakupu, odnosno korišćenju zemljišta.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje je sastavni deo Pravilnika

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju „Službeni glasnik RS“, broj 31/18, 23/19,20/20, 44/21 možete preuzeti ovde
Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju_ 31_2018-75, 23_2019-22, 20_2020-22, 44_2021-33