Blog

E Agrar

by 16 januar, 2023

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava da poljoprivredni proizvođači mogu od 16.01.2023. godine , ukoliko nisu ranije,  da u poštama širom Srbije uzmu parametre za svoj eID broj što predstavlja prvi korak za pristup platformi eAgrar.

Kako bi dobili svoj eID, što je zapravo identifikacioni lični broj, poljoprivrednici koji poseduju pametne mobilne telefone treba da odu na šalter pošte i besplatno preuzmu elektronski identitet (eID). Oni poljoprivrednici koji ne poseduju pametne mobilne telefone treba da u MUP-u izvade kvalifikovani elektronski sertifikat (KES), koji u elektronskoj razmeni podataka zamenjuje potpis neke osobe.

Detaljan spisak pošti koje izdaju eID možete pogledati ovde

Vodič u nove propise za organsku proizvodnju

by 30 decembar, 2022

Serbia Organike je izdala Vodič u nove propise za organsku proizvodnju. Cilj vodiča je da pruži osnovne smernice i približi svim učesnicima u sektoru organske proizvodnje u Srbiji razlike i novine koje donose buduća zakonska rešenja u oblasti organske proizvodnje u odnosu na važeći Zakon, i pripremi ih na što efikasnije prilagođavanje i funkcionisanje unutar sektora kada novi Zakon o organskoj proizvodnji bude u primeni. Autor vodiča je Ivana Simić

Publikaciju je podržala Nemačka razvojna saradnju koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD).

Vodič možete preuzeti ovde VODIC U NOVE PROPISE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

Uvećani podsticaji za organsku biljnu proizvodnju za 2022. godinu

by 21 decembar, 2022

Ministarstvo poljopriivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Ministarstvo poljopriivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo Pravilnik o izmeni Pravilnika za korišćenje podsticaja za organsku biljnu proizvodnju, na osnovu koga   su podsticaji za organsku biljnu proizvodnju dodatno uvećani u iznosu od 3.500 dinara po hektaru, za sve korisnike koji su ostvarili pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2022. godinu do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, i to za iste površine za koje je već ostvareno pravo na ove podsticaje, tako što im se ova sredstva direktno uplaćuju na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa Uredbom o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, broj 126/22).  na osnovu koga  su podsticaji za organsku biljnu proizvodnju dodatno uvećani u iznosu od 3.500 dinara po hektaru, za sve korisnike koji su ostvarili pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2022. godinu do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, i to za iste površine za koje je već ostvareno pravo na ove podsticaje, tako što im se ova sredstva direktno uplaćuju na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke, u skladu sa Uredbom o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, broj 126/22). 

Ukupni iznos podsticaja za organsku bilnju prooizvodnju za 2022. godinu uključujući i uvećanje od 3.500 dinara iznosi 31.500 dinara po hektaru.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju_ 31_2018-75, 23_2019-22, 20_2020-22, 44_2021-33, 50_2022-4, 139_2022-56

Priručnik o sredstvima za zaštitu i ishranu bilja u organskoj proizvodnji

by 12 decembar, 2022

Serbia Organika je izdala Priručnik o sredstvima za zaštitu i ishranu bilja u organskoj proizvodnji,  predstavlja pomoć pri korišćenju Liste registrovanih  sredstava za zaštitu bilja i Liste registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta dozvoljenih  u organskoj  proizvodnji. Priručnik je podeljan na dva dela. U prvom delu prikazana su komercijalna sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta, dok su u drugom delu predstavljena komercijalna sredstva za zaštitu bilja koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji. Autor su: dr Vladimir Filipović, dr Vladan Ugrenović i Ivana Simić.

Publikaciju je podržala Nemačka razvojna saradnju koju sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kroz Projekat za razvoj privatnog sektora u Srbiji (PSD).

 

 

Održana obuka u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užice

by 10 decembar, 2022

U saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Užice uz podršku GIZ projekta za razvoj privatnog sektora u Srbiji Serbia Organike je 8. decembra u Užicu organizovala trening iz oblasti organske proizvodnj koji je namenjen osoblju Regionalnih razvojnih agencija i lokalnih samouprava iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Cilj obuke koju su održali Prof dr Sbežana Oljača,  dr  Vladan Ugrenović i dr Vladimir Filipović je da se značaj i potencijal organske proizvodnje kao i njeni principi promovišu i približe stanovništvu na lokalnom i regionalnom nivou u čemu su Regionalne razvojne agencije i lokalne samouprave od izuzetnog značaja. Cilj obuke je stecanje znanja o standardima organske proizvodnje, o zakonodavnom  i institucionalnom okviru, o merama podsticaja organskoj proizvodnji, kako bi bili polaznici prvi kontakt novim proizvođačima koji ulaze u organsku proizvodnju, ali i onima koji su već sertifikovani ili su na putu da to postanu. Sa druge strane, proizvođači će imati mogućnosti da dobiju sve potrebne informacije o organskoj proizvodnji na jednom mestu.

Ovo je posebno važno za male proizvođače kojima je ovaj tip proizvodnje ekonomski isplativiji, a organska hrana polako postaje sve prepoznatljivija i traženija  i na domaćem tržištu.