Blog

Javni poziv za učešće na međunarodnom sajmu „BIOFACH“2021, Nirnberg, Nemačka

by 22 oktobar, 2020

Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije u saradnji sa Švajcarskim programom za promociju izvoza (SIPPO) i Nacionalnom asocijacijom za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ organizuju nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem međunarodnom sajmu organske hrane „BIOFACH“ 2021, koji će se održati u Nirnbergu, SR Nemačka, u periodu od 17. do 20. februara 2021. godine.

Na sajmu „BIOFACH“ su srpski  organski proizvođači prisutni već godinama u okviru nacionalnog štanda,  a na sajmu 2021. godine  organski proizvođači će predstaviti svoje proizvodne programe na nacionalnom štandu Srbije, u Hali „4A“ površine 101,14 m2.. Nastup na međunarodnom sajmu omogućava izlagačima da predstave svoje proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, kao i da pospeše postojeće i steknu nove poslovne kontakte.

„BIOFACH“ (www.biofach.de/en) predstavlja najveći svetski sajam u oblasti organske proizvodnje koji se svakog februara održava u Nirnbergu (Nemačka) od 1990. godine. Okuplja više od 3.000 izlagača i obiđe ga preko 50.000 posetilaca iz više od 130 zemalja. Sajam je sveobuhvatnog sadržaja, pored međunarodne izložbe organskog sektora, to je mesto trgovine i poslovanja, ali i mesto na kojem se kreiraju politike i trendovi u ovom sektoru.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se isključivo bave proizvodnjom organskih proizvoda.

U cilju što bolje pripreme nastupa izlagača na ovom sajmu svako pravno lice, će imati mogućnost da učestvuje u onlajn radionicama, koje će se odvijati putem onlajn platforme (https://expo.pks.rs/),  kao i punu ekspertsku podršku od strane kancelarije SIPPO Srbija, u vidu organizovanja B2B matchmaking sastanaka na sajmu i povezivanja sa potencijalnim partnerima.

Troškove zakupa prostora i izgradnje štanda snose organizatori, dok izlagači snose troškove participacije za učešće izlagača u troškovima nastupa na sajmu u okviru nacionalnog štanda u iznosu od 2.500,00 evra (slovima: dvehiljadepetstotina evra), bez obračunatog pdv-a, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Izlagači samostalno organizuju i snose troškove puta, smeštaja i transporta eksponata.

Pravo na učešće na ovom sajmu u okviru nacionalnog štanda imaju privredna društva i preduzetnici registrovani u Republici Srbiji koji se isključivo bave proizvodnjom organskih proizvoda.
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 30. oktobra do 16 časova, a šalju se elektronskom poštom na e-mail: ivan.lazic@pks.rs i bojana.lalovic@pks.rs.

Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je poslati poštom na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku Ćalina – Prijava za sajam „BIOFACH“ 2021.

U slučaju da se na javni poziv prijavi manje od 7 privrednih subjekata organizatori zadržavaju pravo da bez ikakvih posledica otkaže nastup. U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:

 visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,

 uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,

 postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,

 vremena podnošenja prijave

Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu.

Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore Srbije – Bojana Lalović na broj telefona 011/3300 919 i 066/8751 264 ili Ivan Lazić na broj telefona 066/8751 173.

Ovde možete preuzeti prijavni formular Prijava za sajam BIOFACH 2021,

kao i pravila o učešću na sajmu Pravila o ucestvovanju na sajmu

Posetite sa nama organska imanja -10.10.2020.

by 2 oktobar, 2020

Pozivamo Vas u jednodnevnu, besplatnu posetu sertifikovanim organskim imanjima, u okolini Lajkovaca – Markova Crkva i u Sopotu.

Poseta će se realizovati 10. oktobra (subota) uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, u okviru projekta „Uzmi organsko“.

Pogledajte program obilaska i opis imanja i njihove proizodnje Poziv SO oktobar

Pozivamo sve koji žele da se upoznaju sa organskom proizvodnjom na licu mesta, da upoznaju proizvođače svoje hrane, da probaju  i pazare ukusne i zdrave organske proizvode i da provedu dan u prirodnom  i nezagađenom okruženju, da nam se pridruže u poseti organskim imanjima.Obezbeđen je besplatan autobuski prevoz!Broj mesta je ograničen. Molimo Vas da se prijavite najkasnije do 8. oktobra i ostavite kontakt telefon i mejl adresu.

Kontakt za prijavu: office@serbiaorganica.org

Za sve dodatno stojimo na raspolaganju @serbiaorganica

Podsticaji za kontrolu i sertifikaciju

by 24 septembar, 2020

Do 31. oktobra tekuće godine je rok za predaju zahteva za naknadu dela troškova plaćenog iznosa  za kontrolu i sertifikacju proizvoda dobijenih metodama organske proizvodnje koji iznosi 50% vrednosti troškova, a za proizvođače iz područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi je 65% vrednosti troškova,  a na osnovu PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJEAKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA objavljen u (,,Službeni glasnik RS”, br.39/18).

Ukupan iznos koji može da se ostvari po korisniku ove mere je 500.000 dinara.

Potrebno je  dostviti popunjen Obrazac – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u ________ godini, je odštampan uz pravilnik, i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za podsticaje se dostavlja:

1) dokaz da je do podnošenja zahteva izvršeno plaćanje troškova uvođenja i sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev i to nalog za uplatu i odgovarajući izvod overen od strane banke za pravno lice, preduzetnika i udruženje, kao i za fizičko lice koje je plaćanje izvršilo bezgotovinski, odnosno odgovarajući fiskalni isečak ukoliko je fizičko lice plaćanje izvršilo gotovinski;

2) sertifikat ili dokument izdat od te organizacije kojom proizvođač čija je proizvodnja u periodu konverzije dokazuje da je njegova proizvodnja u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja,

3) račun na ime podnosioca zahteva o plaćenom iznosu troškova sertifikacije za podsticaj za koji se podnosi zahtev;

Uručene nagrade NLB banke za najbolje projekte iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane

by 23 septembar, 2020

MILION I PETSTO HILJADA DINARA ZA ZDRAVE IDEJE

 NLB Banka Beograd je 22.09.2020. uručila nagrade od ukupno 1.500.000 dinara autorima najboljih od 73 projekta organskih proizvođača pristigla na deveti NLB Organic konkurs

NLB Organic je konkurs koji NLB Banka organizuje devetu godinu zaredom, nagrađujući najbolje projekte poljoprivrednih gazdinstava sertifikovanih ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju.

I ove godine, tri najbolja projekta nagrađena su jednakim iznosima od po 500 hiljada dinara

Nagrađeni projekti:

Projekat: “Uvođenje savremenih tehnologija i digitalizacija organske proizvodnje povrća na Poljoprivrednom gazdinstvu Kuzmanović”, Svetozar Kuzmanović

Poljoprivredno gazdinstvo Kuzmanović bavi se organskom proizvodnjom povrća na 1,15 ha. Proizvodnja je organizovana na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (7 plastenika, dimenzija 8m x 40m). Godišnje se proizvode 15 tona povrća. Jedan od velikih izazova je zaštita povrća od različitih bolesti i štetočina tokom proizvodnje, zbog čega je neophodno praćenje ekoloških uslova u mikrosredini gde se proizvodnja odvija. Upravo zbog toga neophodna je nabavka meteostanice pomoću koje se mogu pratiti određeni parametri koji utiču na proizvodnju i na osnovu kojih će biti moguće reagovati na vreme u cilju zaštite useva od različitih prouzrokovača biljnih bolesti, kao i od prenamnožavanja štetnih insekata. Takođe, osim praćenja uslova na otvorenom polju neophodno je praćenje temperature i vlage vazduha u plastenicima, temperature i vlage zemljišta u plastenicima, kao i brzine vetra što značajno utiče na ceo proces upravljanja plastenicima. Biće omogućeno da se u svakom trenutku preko telefona ili računara prate i proveravaju bitni parametri i status sistema koji su implementirani u gazdinstvu.

Ovaj projekat ima za cilj uvođenje digitalnih tehnologija u organsku proizvodnju što će za posledicu imati smanjenje proizvodnih troškova, povećanje kvaliteta proizvoda i smanjenje rizika od štete na plastenicima.

 

Projekat  “Unapređenje organske proizvodnje tj. prerada mleka”, Nikolaj Hristov

Gazdinstvo Hristov se nalazi u Donjem Tlaminu pored Bosilegrada, a čini ga porodica od 5 članova sa tri sina, od kojih je jedan Nikolaj Hristov star svega 20 godina.Poljoprivredno gazdinstvo se pretežno bavi ,  stočarstvom, uzgojem ovaca, jer u kraju gde žive, udaljeni od gradova, ali i drugih stanovnika, ima dosta netaknutih prostora za ispašu koji omogućavaju bavljenje organskim stočarstvom. Njihov projekat je usmeren na obezbeđivanje objekta za preradu mleka. Nnjihovo porodično gazdinstvo ima stado od 80 ovaca, uz ideju daljeg širenja stada, te će im objekat za proizvidnju sira i preradu mleka omogućiti da i te proizvode sertifikuju i izađu na tržište gotovih proizvoda organskog porekla.

 Projekat “Unapređenje linije za proizvodnju i pakovanje brašna” Jekoslav Purić

Gazinstvo Purić nalazi se pored Nove Varoši, nedaleko od parka prirode “Uvac”. Jekoslav Purić je jedan od pionira u ponovnom uvođenju heljde i spelte na poljoprivrednu mapu Srbije, a od samog početka je uzgoj ovih žitarica radio po organskim principima u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom. Gazdinstvo poseduje 8,5 ha, od čega je 7,5 ha u organskom statusu. Kao jedan od najvećih proizvođača plemenitih žita u zapadnoj Srbiji mnogo snage I znanja polaže u razvijanje i održavanje biodiverziteta na planinama tog kraja. U budućnosti vide svoje gazdinstvo kao veći I još više razrađen posao koji će pored brašna moći da ponudi i druge poluproizvode i proizvode. Teže da zaokruže sve procese, da otpad iz nekih procesa iskoriste na drugi način i nađu mu svrhu po prinicipima cirkularne ekonomije, dajući primer drugima kako da plasiraju proizvode sa planina jugozapadne Srbije. Pored brašna od heljde koju proizvode više od 20 godina i brašna od spelte, proizvode i jastuke od ljuspica heljde koje proizvode i pakuju, a od nedavno i stočnu hranu čija je hranljiva vrednost ispitana i potvrđena u laboratorijama Poljoprivrednog fakulteta.

“Izuzetno mi je drago što projekat kakav je NLB Organic živi već punih devet godina i što se približavamo verlikom jubileju – punoj deceniji od pokretanja projekta. U proteklim godinama, broj poljoprivrednika koji su se opredelili za zdravu proizvodnju raste, površine pod organskom poljoprivredom, iako su još uvek daleko od proseka u Evropi i ni približno dovoljno zastupljjene u ukupnom poljoprivrednom zemljištu Srbije, ipak rastu I nadam se da će se taj rast nastaviti. Na primer, 2012. Godine, kada smo pokrenuli NLB Organic, organskom proizvodnjom se bavilo tek 1.073 poljoprivrednika na 6.335 hektara, a ukupan izvoz organskih proizvoda vredeo je 3,74 miliona evra. Prema poslednjim podacima I 2019.godine, 6.261 proizvođač se na 21.265 hektara bavi organskom proizvodnjom, a ukupna vrednost izvoza organskih proizvoda prošle godine iznosila je 29,75 miliona evra, što organsku proizvodnju čini sve zanimljivijom u ekonomskom smislu. Najznačajnije tržište za organske proizvode iz Srbije su zemlje EU, pre svega Nemačka, a slede  Holandija, Francuska, Italija, Poljska, SAD,  Austrija i Belgija” rekao je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke.

“ Među kandidatima na našem konkursu sve je više novih proizvođača, ljudi koji su tek krenuli organskim putem i to nas izuzetno raduje jer je podrška održivom poslovanju, a organska proizvodnja to svakako jeste, jedna od važnih smernica našeg poslovanja, ne samo na nivou Srbije, već cele NLB Grupe. U tom smislu, pomenuo bih još jedan projekat koji smo upravo realizovali na nivou grupe– Okvir podrške. U ovom projektu smo malim privrednicima iz celog regiona obezbedili značajan medijski prostor za oglašavanje njihovih proizvoda i usluga, kako bismo im pomogli da dođu do svojih kupaca i korisnika i time lakše prevaziđu posledice aktuelne situacije zbog koje su trpeli svi, a mala privreda i više nego drugi segmenti” dodao je Greganović. ,

Predsednica Stručne komisije NLB Organic konkursa, prof. dr Snežana Oljača, izrazila je zadovoljstvo zbog sve većeg broja projekata na konkursu, ali i zbog, kako je rekla, njihovog sve višeg kvaliteta. “ Na ovogodišnji konkurs pristiglo je ukupno 73 projekata iz raznih delova Srbije, čime je ukupan broj projekata od pokretanja konkursa dostigao brojku od 501. Ovoga puta, najviše projekata je stiglo iz centralne Srbije, čak 30 projekata, 13 iz Vojvodine, 12 iz Južne Srbije, 10 iz regiona Beograda, 5 iz Zapadne Srbije i 3 iz Istočne. 36 projekata dolazi od gazdinstava koja se bave biljnom proizvodnjom, 29 projekata su podnela gazdinstva koja se bave stočarstvom i pčelarstvom, dok su 8 projekata podnela gazdinstva koja se bave mešovitom proizvodnjom, dakle biljnom i stočarskom.

Kao što je gospodin Greganović već pomenuo, primetan je rast broja mladih ljudi, novih proizvođača koji ulaze u organskuu proizvodnju, ali, što me posebno raduje, i već postojeći proizvođači pokazuju tendenciju ka razvoju svog posla, investiraju u edukaciju, uvođenje novih tehnologija, inovacije, preradu i proizvodnju gotovih proizvoda, kako bi njihovo poslovanje raslo i postalo ekonomski isplativije.  Moram da naglasim da su projekti izuzetno kvalitetni, da je bilo puno projekata koji zaslužuju nagradu i da posao ove komisije nije bio nimalo lak. Želim da iskoristim I ovu priliku da se zahvalim NLB Banci koja ne samo što podržava konkretne proizvođače ovim projektom, već i aktivno doprinosi promociji organske proizvodnje i vrednosti na kojima je ona zasnovana, a to je zaista od velikog značaja dalji rast udela organske u ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

U posetama organskim imanjima u okolini Valjeva

by 20 septembar, 2020

Organizovali smo 19. septembra celodnevnu posetu organskim imanjima Simply organic i Organela u Valjevskoj Kamenici i Gornjoj Bukovici gde je priroda bila nesebična, a gde su naši domaćini, mladi entuzijasti iskoristili sve  njene blagodeti i u prirodnom i čistom okruženju proizvode neodoljive, zdrave, ukusne organske plodove koje smo na licu mesta okusili. I ove godine je poseta je organizovana uz finanansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede u okviru projekta „Uzmi organsko“.

Opširnije možete pogledati u nekoj od narednih emisija „Znanje Imanje“.

 

 

 

Posetite sa nama organske farme -19.09.2020.

by 6 septembar, 2020

Pozivamo sve koji žele da se upoznaju sa organskom proizvodnjom na licu mesta, da upoznaju proizvođače svoje hrane, da probaju  i pazare ukusne i zdrave organske proizvode i da provedu dan u prirodnom  i nezagađenom okruženju, da nam se pridruže u poseti organskim imanjima u okolini Valjeva, 19.09. (subota).

Obezbeđen je besplatan autobuski prevoz!

Rok za prijavu je do 15.09. na tel. 065 855 68 68 ili mejl office@serbiaorganica.org

Možete pogledati detaljnije informacije o imanjima koje će se posetiti, i ostale informacije o programu poseta ovde  Poziv 2020 SO

Organsko imanje „Organela“

Organsko imanje „Simply Organic“

 

    error: Sadržaj je zaštićen !!