Blog

Vebinar „Korišćenje znanja i veština i razmena znanja u održivoj organskoj proizvodnji“- 1. jun 2022.

by 12 maj, 2022

1. juna sa početkom u 10 časova će se održati vebinar na temu „Korišćenje znanja i veština i razmena znanja u održivoj organskoj proizvodnji“.

Vebinar će biti na engleskom jeziku, a prevod na srpski je obezbeđen.

Pre samog vebinara potrebno je da se registrujete na zum platformi https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwufu6sqzwqHdefkf1MIdYiCm8-dzaP8lMt da biste dobili pristup vebinaru na dan održavanja. Takođe Vas molim da popunite i anketu na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfES41cB9AVuYS9EP0w8wbVkyHgUvbZtQAZkRP74xnQjsoP3g/viewform?usp=sf_link

Cilj ankete je da se dobijeni odgovori iskoriste za prilagođavanje materijala i teme obuke potrebama učesnika.

 Pozviv za vebinar kao i detalje obuke možete ovde pronaći Poziv za vebinar Znanje u organskoj proizvodnji

 

 

Izložba organskih proizvoda na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, 21-27. maj 2022.

by 11 maj, 2022

Na Izložbi organskih proizvoda na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu   i ove godine će se predstaviti mnogi organski proizvođači sa svojim proizvodima.  Od 2011. godine  Ministarstvo, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i  Nacionalno udruženje Serbia Organika organizuju Izložbu organskih proizvoda na kojoj mnogi organski proizvođači iz cele Srbije  imaju priliku da  zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva poljoprivrede promovišu svoje proizvode.

Na izložbi koja se održava u hali 1A biće predstavljeni raznovrsni  organski proizvodi, kao što su:  povrće, voće, pečurke, čajevi,  meso,  jaja, sokovi,  džemovi  voćni namazi,  sušeno voće, testenine, vino, kao i  tradicionalni proizvodi kao što su  ajvar, pinđur i drugo.

Ovogodišnja izložba će imati i nekoliko noviteta.

Prvi put na ovoj izložbi će se predstaviti organsko jagnjeće i teleće meso koje dolazi sa pašnjaka Golije  koje proizvodi grupa organskih proizvođača.

Takođe, novitet ovogodišnje izložbe će biti i četiri vrste organskih pečuraka: staroplaninska bukovaca, kraljevska bukovaca, lavlja griva i šitake.

Pored prehrambenih organskih proizvoda, proizvođači i svi zainteresovani za bavljenje organskom proizvodnjom će imati priliku da na ovoj izložbi pronađu i odobrena sredstva za obavljanje organske proizvodnje: sadnice, semena, sredstva za zaštitu i ishranu kao i oplemenjivače zemljišta.

Na zajedničkom štandu Ministarstva poljoprivrede i Serbia Organike će biti info pult gde će se zainteresovani moći informisati o svim važnim temama u vezi organske proizvodnje, kao što su aktuelni podsticaji, propisi, sertifikacija, procedure i drugo, gde će im biti dostupni i besplatni edukativni i promotivni materijali.

 

Čekamo vas u hali 1A!

Kampanja „MISLIM NA NAS- kupujem organsko“  

by 11 maj, 2022

Svečano predstavljanje promotivne kampanje organske proizvodnje „MISLIM NA NAS- kupujem organsko“

Kampanja je deo projekta Organic Trade for Development in Eastern Europe (OT4D) koji podržava Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), a sprovode IFOAM (međunarodno udruženje za organsku proizvodnju), Helvetas (švajcarska agencija za međunarodnu saradnju) i FiBL (švajcarski istraživački institut za organsku poljoprivredu), a implementira se u Srbiji, Albaniji i Ukrajini. Nacionalna asocijacija za razvoj organske proizvodnje  Serbia  Organika je partner u realizaciji aktivnosti u Srbiji. Cilj ovog projekta je pospešivanje izvoza organskih proizvoda kao i promocija i povećanje potražnje za domaćim organskim proizvodima.

„MISLIM NA NAS – kupujem organsko“  je promotivna kampanja osmišljena sa ciljem da se potrošačima približe vrednosti organskih domaćih proizvoda, i da se proizvođači upoznaju sa svojim potrošačima i kupcima. Tokom trajanja kampanje domaćoj javnosti će se predstaviti samo neki od naših proizvođača, koji će predstaviti delić svoje svakodnevnice i specifičnosti organske proizvodnje.

Kampanja je namenjena svim učesnicima u sektoru organske proizvodnje od potrošača preko trgovaca, distributera do proizvođača. Takođe, alati i idejni koncept kampanje koji će se predstaviti tokom ovog događaja će biti dostupni i raspoloživi za korišćenje svim zainteresovanim akterima, sve u cilju podizanja svesti potrošača i povećanja potražnje i prodaje domaćih organskih proizvoda.

Događaj će okupiti organske proizvođače, potrošače, predstavnike institucija i sve koji su zainteresovani za razvoj i promociju organske proizvodnje u Srbiji, a tom prilikom biće predstavljeni „ambasadori“ kampanje, reprezentativni organski proizvođači iz cele Srbije, promotivni film,  kao i glavne poruke i aktivnosti kampanje.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju u 2022. godini

by 29 april, 2022
Rok za podnošenje zahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju od 3. maja do 30. juna. Zahtev se podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor,
Iznos podsticaja za organsku biljnu proizvodnju za 2022. godinu je uvećan i iznosi 28.000 dinara po hektaru, umesto 26.000 din/ha. Takođe je uvećan i maksimalni iznos po korisniku i iznosi 560.000 dinara. 
Prečišćenu verziju Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju („Službeni glasnik RS“, br. 31 /18, 23 /19, 20 /20, 44 /21 i 50/22) možete pronaći ovde
Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima :
pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se bliže uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, ispunjava i sledeće uslove:
1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;

2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju;

3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju.

Organskim proizvođačima u AP Vojvodini uručeni ugovori za nabavku poljoprivredne mehanizacije

by 25 april, 2022

Poljoprivrednicima iz AP Vojvodine  koji se bave organskom proizvodnjom  uručeno je 16 ugovora o dodeli za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme, u ukupoj vrednosti od  9,7 miliona dinara.

Pokrajinski sekreatarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo je ove godine povećao procenat povrata za podsticaje, koji sada iznosi 80 odsto od ukupne investicije, a  maksimalan iznos po prijavi na konkurs je 800.000 dinara.

Međunarodni dan planete Zemlje – 22. april

by 20 april, 2022

Svake godine, 22-og aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje u cilju skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posledica po životnu sredinu. Značaj obeležavanja tog datuma je upozorenje na opasnosti koje prete životu na Zemlji, ekosistemima i urbanim zonama, usled razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrevanja i klimatskih promena, kako bi svetska populacija postala svesna svoje odgovornosti prema planeti na kojoj živi i tako smanjila negativan uticaj na životnu sredinu.

Organska proizvodnja bazira na ekološkoj praksi, visokom stepenu biološke raznovrsnosti (biodiverzitet), očuvanju prirodnih resursa,  te zbog roga daje veliki doprinos zaštiti životne sredine! I kao takva je prepoznata u velikom broju strateških dokumenata u Republici Srbiji, EU i svetu uopšte!

Stručnjaci upozoravaju da je veliki broj biljnih i životinjskih vrsta širom sveta pred izumiranjem, što ozbiljno dovodi do narušavanja čitavog ekosistema i biološke raznovrsnosti. Kao ključne uzroke izumranja vrsta, biolozi navode uništavanje staništa ljudskom aktivnošću, nekontrolisanom eksploatacijom svih izvora Zemlje i njenog biljnog i životinjskog sveta kao i zagađenjem životne sredine.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana planete Zemlje je „Investirajte u našu planetu“.Ovo je trenutak da se promeni — poslovna klima, politička klima i način na koji preduzimamo akcije u vezi sa klimom.

Ljudi su nesumnjivo najveći krivci menjanja klime čitave planete i narušavanja prirodne ravnoteže svojim aktivnostima: klimatskim promenama (globalno zagrevanje usled „efekta staklene bašte“), krčenjem šuma, gubitkom staništa, trgovinom i krivolovom, neodrživom poljoprivredom, zagađenjem pesticidima. Posledice su dalekosežne, a kao krajnji „korisnik“ javlja se čovek, koji strada od negativnih posledica po zdravlje zbog svojih sopstvenih postupaka.

Klimatske_promene_-_prezentacija