Blog

Početni kurs Škole organskog baštovanstva

by 6 maj, 2020

Udruženje „Organska bašta“ objavljuje nove termine za

Početni kurs  Škole organskog baštovanstva 

Nastava namenjena polaznicima koji se prvi put susreću sa baštovanstvom i poljoprivredom, a žele da ovladaju osnovama gajenja organskog povrća i drugih biljnih vrsta.

PredusloviDobra volja i ljubav prema biljkama.

Opšti cilj programa: Upoznavanje polaznika sa osnovnim principima i metodama organskog baštovanstva. Polaznici stiču osnovna znanja neophodna za planiranje i podizanje organske bašte.

Nastavu čine 4 modula raspoređenih u 12 nastavnih jedinica.

Autor škole i predavač: Snežana Ognjenović, instruktorka organskog baštovanstva

Trajanje: 10 časova

I termin: utorak – petak (5 – 8. maja 2020.)

II termin: utorak – petak (12 – 15. maja 2020.)

Satnica: 18.00 – 20.30

Način pohađanja: online (PC)

Cena: sa popustom od 50% – 2.850,00 rsd       Prijavljivanje

Polaznici dobijaju Sertifikat i knjigu „Vodič organskog baštovanstva za 2020. godinu“

Usavršavanje: Srednji, integrisani nivo edukacije, počinje za vikend 16 – 17.05.2020.

Sve informacije na tel: 0603504224

 

Počeo rok za podnošenje zahteva za podsticaje za biljnu organsku proizvodnju

by 4 maj, 2020

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju  su uvećani za 400% u odnosu na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, što iznosi 26.000 dinara po hektaru.

Pravilnik-o-korišćenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju (Sl.glasnik-broj-31 18)

Pravilnik o izmenama pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju ( Sl. glasnik broj 20 /2020)

Ovim Pravilnikom je izmenjen  maksimalni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari  na 520.000 dinara

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine, na obrascu ZAHTEVA  koji čini sastavni deo Pravilnika  Pravilnik-o-korišćenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju (Sl.glasnik-broj-31/18)

Pravo na podsticaje ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice
koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno propisom kojim se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, ispunjava i sledeće uslove:

1) da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključio ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključio ugovor o saradnji sa proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje;
2) da u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje, najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima zaključen ugovor;
3) da u naredne tri godine od godine za koju je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvarilo pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju

Oglas za prodaju sertifikovanog organskog gazdinstva

by 4 april, 2020

  Osnovni podaci:
– Organski zasad višnje marele, krupna sorta;
– lokacija Čenta (35km od Beograda), 1km od magistralnog puta
Beograd-Zrenjanin;
– površina  13ha (u komadu);
– broj stabala 6.600;
– ogradjeno, pod zalivnim sistemom kao po kap;
– sadnja 2014g, trenutni status organski –  RS i EU standard – sertifikaciona kuća – OCS Subotica;                                                                                                                                       -u – u procesu sertifikovanja po naprednom Global Gap standardu

Kompletne informacije http://www.organiccherryland.com

Kontakt: office@greencorner.rs, 069 3113502

 

Konkurs za poziciju agronoma na terenu

by 3 april, 2020

Iceberg Salat Centar, jedan od najvećih regionalnih proizvođača i prerađivača povrća raspisuje konkurs za poziciju: AGRONOM NA TERENU 

Mesto: Novi – Beograd (Surčin)

Radno vreme: Puno radno vreme

Pregled poslovnih zadataka:

 • Uspostavljanje sistema kooperantske organske biljne proizvodnje i dogovor oko njene strukture i dinamike otkupa proizvoda;
 • Terenski rad sa kooperantima u organskoj biljnoj proizvodnji proizvodnji;
 • Pružanje savetodavnih usluga kooperantima za sva pitanja vezana za proizvodnju;
 • Kontrola poštovanja standarda organske proizvodnje od strane kooperanata i pomoć oko procesa sertifikacija i ostalih relevantnih procedura;
 • Praćenje promena u oblasti organske proizvodnje i relevantne zakonske regulative;
 • Održavanje odnosa sa sertifikacionim kućama, profesionalnim udruženjima i relevantnim institucijama;
 • Redovno praćenje svetskih trendova u organskoj proizvodnji;
 • Održavanje odnosa sa inostranim partnerima.

Uslovi koje kanditat treba da zadovolji:

 • Osnovne akademske studije, diplomirani inženjer poljoprivede (moduli: ratarstvo i povrtarstvo; hortikultura; voćarstvo i vinogradarstvo; opšta agronomija; fitomedicina);
 • Obavezno poznavanje standarda organske proizvodnje;
 • Obavezno radno iskustvo u organskoj proizvodnji;
 • Minimalno dvogodišnje iskustvo na poziciji sa fakultetskom kvalifikacijom;
 • Poznavanje osnovnih standarda za bezbednost hrane (ISO 9001/HACCP);
 • Poželjno poznavanje naprednijih standarda (BRC, IFS, FSSC 22000, GlobalGAP);
 • Ima želju za konstantnim učenjem i ličnim napretkom;
 • Ima inicijativu za unapređenje procesa i proaktivan pristup;
 • Odlikuje ga komunikativnost, upornost, odgovornost, zalaganje, sistematičnost;
 • Znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
 • Znanje rada na računaru (MS Office paket).

Kompanija nudi:

 • Dinamičan posao u industriji koja se konstantno razvija.
 • Rad u uspešnom timu.

         KAKO SE PRIJAVITI

Ukoliko smatrate da zadovoljavate kriterijume konkursa, molimo Vas da do 20.4.2020. pošaljete svoju biografiju na mejl hr@salatcentar.com.                          Kandidati koji zadovolje uslove konkursa, biće pozvani na intervju.

 

Instrukcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za slanje zahteva za organsku proizvodnju – reproduktivi materijal i izuzeća 

by 24 mart, 2020

Usled privremenog zatvaranja šaltera javne uprave, a i u skladu sa preporukama o ograničenju kretanja građana,  zahtevi za upotrebu reproduktivnog matrerijala iz konvencionalne proizvodnje, kao i zahtevi za različite izuzetke od metoda organske proizvodnje sa prilozima, dostavljaju se na sledeće mejl adrese: b.raketic@minpolj.gov.rs i jelena. milic@minpolj.gov.rs , sa tim da se u kopiju mejla stavi i adresa svoje  kontrolne organizacije.

VAŽNO OBAVEŠTENJE za poljoprivrednike tokom perioda zabrane kretanja

by 22 mart, 2020

Uputstvo za proizvođače voća i povrća

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresihttp://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati , broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu zabrane kretanja. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona na koje se može podneti prijava:
Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobantski, Severnobanatski, Sevrnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/881-84-12

Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti –ovde.

  error: Sadržaj je zaštićen !!