Blog

Povodom Međunarodnog dana biodiverziteta, 22. maja u Novom Sadu je održan Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji

by 22 maj, 2023

SAOPŠTENJE

NOVI SAD, 22.05.2023.

Danas je u Kongresnom centru Master u Novom Sadu povodom Međunarodnog dana biodiverziteta održan Nacionalni dijalog o transformaciji prehrambenih sistema u Srbiji. Dijalog je organizovan u saradnji Organizacije za hranu i poljoprivredu – FAO, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nacionalne asocijacije Serbia Organika.

I ove godine, međunarodna zajednica pozvana je da preispita svoj odnos prema prirodi, jer smo, i pored svih naših tehnoloških dostignuća, u potpunosti zavisni od zdravih ekosistema u obezbeđivanju pijaće vode, hrane, lekova, odeće, goriva, zaklona i energije. Gubitak biodiverziteta direktna je posledica nepromišljenih ljudskih aktivnosti poput degradacije ekosistema, seče šuma i nekontrolisanog razvoja infrastrukture

Nacionalni dijalog je okupio ključne aktere iz oblasti poljoprivrede, nauke, civilnog društva i privrede kako bi se razgovaralo o važnosti transformacije prehrambenih sistema za očuvanje biodiverziteta. Održivi prehrambeni sistemi su postali imperativ u svetu, a Srbija prepoznaje značaj njihove implementacije radi zaštite prirode i očuvanja biološke raznolikosti.

Kroz dijalog su promovisane mere i aktivnosti koje se tiču agroekologije, lokalne proizvodnje hrane, očuvanja autohtonih sorti biljaka i podrške poljoprivrednicima u primeni održivih praksi. Naglašeno je da je važno uspostaviti ravnotežu između poljoprivredne proizvodnje i očuvanja prirodnih resursa, kako bismo osigurali održivu budućnost za sve.

Tokom dijaloga, istaknuta je važnost saradnje i partnerskih odnosa između vlade, poljoprivrednih proizvođača, stručnjaka i civilnog društva u ostvarivanju transformacije prehrambenih sistema. Samo zajedničkim naporima i angažovanjem svih relevantnih aktera možemo postići ciljeve očuvanja biodiverziteta i održivog razvoja.

Razgovaraolo se o važnosti očuvanja genetičkih resursa i biološke raznovrsnosti kao osnove za održivu poljoprivredu. Panelisti su naglasili značaj primene agro-ekoloških mera u poljoprivrednoj proizvodnji, koje doprinose očuvanju biodiverziteta. Takođe, istaknuta je neophodnost prilagođavanja prehrambenih sistema klimatskim promenama kako bi se osigurala njihova održivost u budućnosti. Poseban akcenat je stavljen na značaj organske proizvodnje, koja promoviše održivost i zaštitu biodiverziteta. Panelisti su takođe diskutovali o važnosti očuvanja zemljišta kao resursa za poljoprivredu i primeni održivih metoda upravljanja zemljištem radi očuvanja plodnosti i biodiverziteta. U kontekstu održivog razvoja lokalnih ruralnih sredina, predstavljen je koncept biodistrikta kao modela koji doprinosi očuvanju biodiverziteta i promoviše održivi razvoj. Takođe, istaknuta je važnost kratkih lanaca snabdevanja koji podržavaju lokalne proizvođače hrane i doprinose stvaranju održivih prehrambenih sistema, ali i o uticaju upotrebe pesticida na biodiverzitet, pri čemu su predstavljeni izazovi i prilike za očuvanje životinjskih i biljnih vrsta.

 

 

 

Nacionalni DIJALOG O TRANSFORMACIJI PREHRAMBENIH SISTEMA U SRBIJI, 23.5, Novi Sad

by 13 maj, 2023

Šta kao pojedinac možete da uradite? Šta Vlade mogu da urade? Šta privatni sektor može da uradi? Šta civilno društvo može da uradi?
Šta
akademska zajednica može da uradi?

NACIONALNI DIJALOG O TRANSFORMACIJI PREHRAMBENIH SISTEMA U SRBIJI koji povodom Međunarodnog dana biodiverziteta organizuju: Organizacija za hranu i poljoprivredu – FAO, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Nacionalna asocijacija Serbia Organika.

Dijalog će se održati  22.5.2023, od 12:00-15:00 časova u Novom Sadu.

Ovde možete pogledati program Nacionalni dijalog, 22. maj

Teme za diskusiju

  • BIODIVERZITET I GENETIČKI RESURSI
  • AGRO-EKOLOŠKO MERE
  • MERE PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMENAMA
  • ORGANSKA PROIZVODNJA
  • ZEMLJIŠTE KAO RESURS
  • BIODISTRIKTI I ODRŽIV RAZVOJ LOKALNIH RURALNIH SREDINA
  • KRATKI LANCI SNABDEVANJA – PUT KA ODRŽIVIM PREHRAMBENIM SISTEMIMA
  • UTICAJ UPOTREBE PESTICIDA NA BIODIVERZITET: IZAZOVI I PRILIKE ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH I BILJNIH VRSTA

Okrugli sto „Organska proizvodnja u Srbiji“, 30-31.maj, SANU i Serbia Organika

by 10 maj, 2023

Srpska akademije nauka i umetnosti i Serbia Organika organizuju okrugli sto „Organska proizvodnja u Srbiji“ koji će se održati 30, maja 2023. godine  u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti,a 31. maja je poseta Eko-domaćinstvu dr Ane Čupić u Sopotu u okviru manifestacije Otvorena vrata organskih domaćinstava koja se organbizuje u okviru Promotivne kampanje „Mislim na nas- kupujem organsko „, realizovane uz podršku SECO i IFOAM International kroz projekat OT4D.

Program možete pogledati ovde Program Organska prozivodnja u Srbiji

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite  dogadjaju možete se do 26. maja prijaviti na office@serbiaorganica.org

 

 

Panel diskusija „Profesija budućnosti: organska poljoprivreda“

by 10 april, 2023
Panel diskusija „Profesija budućnosti: organska poljoprivreda“  održana je 7.4. u Privrednoj komori Srbije
Panelisti Jelena Milić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  Ivana Simić iz Serbia Organike, Dimitrije Ivanović iz Privredne komore Srbije, Svetlana Jovanović Mitić iz dm markt drogerie  Srbija i Ana Dolovac iz Dolovac Organic govorili su ovom prilikom o prednostima organske proizvodnje, izazovima i njenoj perspektivi.
Ivana Simić, organska proizvodnja, Serbia Organica, Serbia Organika
Ivana Simić, organska proizvodnja, Serbia Organica, Serbia Organika
Ivana Simić, organska proizvodnja, Serbia Organica, Serbia Organika