Blog

Biološki rat insektima i genetskim virusima u najavi

29 januar, 2019

Agencija za istraživanje Odeljenja odbrane SAD-a, DARPA, finansira program istraživanja u kojem se insekti koriste za oslobađanje genetski modifikovanih virusa koji mogu promeniti genom biljke u polju. Naučnici na Maks Planck institutu za evolucionu biologiju i Univerzitet u Frajburgu i Monpeljeu upozoravaju da je ovim sistemom relativno lako manipulasati i da se može zloupotrebiti kao biološko oružje.

Krajem 2016. DARPA je objavila poziv za istraživački program čiji je budžet 23 miliona evra, a period trajanja 4 godine. Prema Maks Plank institutu, naučnici uključeni u istraživanje istražuju da li se genetski modifikovani virusi mogu skakavcima, vašima belim vašima, preneti na kukuruz i paradajz. Rezultati istraživanja, prema DARPA, će se koristiti u poljoprivredi za na primer zaštitu useva od suše, mraza, poplava, pesticida ili bolesti i samim tim za osiguranje dovoljno hrane u SAD-u u slučaju krize.

Naučnici iz Plona, Frajburga i Monpeljea smatraju da ne postoji validan razlog za korištenje insekata u širenju genetskog materijala. Oni kritikuju činjenicu da se rezultati programa „Saveznici insekata“ mogu lako modifikovati i adaptirati za biološki rat. „ Na primer, geni se mogu učiniti nefunkcionalnim – što je uglavnom lakše nego ih optimizovati. Stoga nije ni potrebno da se dalje razvija metod, dovoljno ga je pojednostaviti ga da bi se mogao koristiti kao oružje“, kaže Gaj Rivs sa Maks Plank instituta za evolucionu biologiju.

Naučnici pozivaju na opsežnu društvenu, naučnu i legalnu debatu programa. Oni ovaj metod vide kao moguće narušavanje Konvencije  biološkog oružja. U časpisu Nauka, su i javno objavili svoje nedoumice i zabrinutosti. (organic-market)