Blog

Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta odobrenih u organskoj proizvodnji

31 jul, 2020

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede je ažurirala liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta  odobrenih u organskoj proizvodnji,

Možete da preuzmete listu sredstava za zaštitu  bilja Lista sredstava za zaštitu bilja za organsku proizvodnju i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta  Lista_sredstava_za_ib_i_op_ze_za_org_proizvodnju_

Možete pogledati i katalog dozvoljenih sredstava za organsku proizvodnju

KATALOG SREDSTAVA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU