Blog

Austrija: Veliko povećanje organske proizvodnje u Tirolu

29 januar, 2019

Organska proizvodnja sigurno raste u Tirolskoj regiji, u Austriji.  U protekle dve godine oko 190 organskih farmi, u oblastima od proizvodnje mleka do uzgajanja povrća, se razvilo u Tirolu. Više od 20% tj. preko jedne petine farmi u Tirolu su sada organske farme. Uprkos mnogim ograničenjima, tendencija rasta postoji.

Po izveštajima tirolskog onlajn portala tirol.ORF.at i meinbezirk.at, tržište hrane zahteva organske proizvode. Ovo pruža austrijskim farmerima bolje uslove prodaje njihovih proizvoda po dobroj i fer ceni. U poslednjih nekoliko godina broj framera koji se bavi organskom proizvodnjom je varirao. Austrijska poljoprivredna komora je pripisala ovo nedostatku marketinških prilika. Danas su kanali za maketing više upotrebljivi.  Međutim, Austrija zavisi od stranih tržišta, kao što je nemačko. U Tirolu je mleko glavni proizvod.  Ali, takođe postoji rastući trend u sektorima organskog voća, povrća i mesa.  Po rečima ACA, farma u Tirolu ima u proseku deset krava i mnogi proizvođači u Tirolu su honorarci. Organska poljoprivreda ovde može odgovarati i pružiti dobru dodatnu zaradu. Takođe, brojne farme koriste priliku da pređu na organsku proizvodnju. Na primer, tirolska ACA savetuje kompanije koje žele da pređu na organsku proizvodnju.