BROJ 60-61 /NOVEMBAR-DECEMBAR 2019

Novi broj časopisa
"Organic News"

U fokusu:
  • Ima razlike između organskih i konvencionalnih proizvoda
  • Raznovrsni organski proizvodi u novom broju kataloga 
  • Naučni nacionalni skup povodom Svetskog dana zemljišta: Ekološki značaj organske materije u zemljištu

Katalog ponude sertifikovanih organskih proizvoda
Katalog dozvoljenih sredstava za organsku poljoprivredu
Promotivni materijal
Pusti video zapis
Pusti video zapis