„Serbia Organika“ je vodeći  centar za organsku proizvodnju u Srbiji.

Kod nas možete pronaći sve informacije na jednom mestu i pratiti najnovija dešavanja u organskoj proizvodnji u Srbiji i u svetu, kao i dobiti konsultanstke i savetodavne usluge, i promotivno – marketinške.

Usluge koje pružamo:

  • Edukacija o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji;
  • Konsultantske i savetodavne usluge –  organizovanje i vođenje proizvodnje, pomoć oko pripreme za  kontrolu, serifikaciju, izdavanje mišljenja za skraćenje perioda konverzije, pomoć oko nabavke inputa itd);
  • Usluge reklamiranja proizvoda/usluga;
  • Organizacija seminara, konferencija i stručnih skupova o organskoj proizvodnji;
  • Organizacija učešća na sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu;
  • Posredovanje u pronalaženju partnera za plasman i nabavku organskih proizvoda;
  • Organizacija studijskih poseta u zemlji i inostranstvu;
  • Pomoć pri plasiranju proizvoda na domaće i inostrano tržište;
  • Kreiranje poslovnih kontakata (B2B);
  • Organizacija promotivnih aktivnosti u cilju edukacije potrošača o organskim proizvodima;

Za detaljnije informacije obratite se na office@serbiaorganica.org, 065 855 68 68