Blog

U Srednjoj školi "Sveti Trifun" sa domom učenika u Aleksandrovcu se edukovali profesori poljoprivredno-prehrambeno-tehnoloških škola

11 jun, 2018

Preko 60 profesora iz  11  poljoprivredno – prehrambeno-tehnoloških škola se edukovalo  o organskoj proizvodnji i preradi po principima organske proizvodnje, uz podršku  nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ PSD i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom nekoliko dana edukacije u srednjoj školi „Sveti Trifun“ sa domom učenika u Aleksandrovcu koja je bila domaćin, profesori su  imali mogućnost da se kroz predavanja i praktične radionice obučavaju o organskoj proizvodnji, njenim principima, standardima i zakonskom okviru, tehnologijama proizvodnje i  merama zaštite,  tehnologijama prerade biljnih i animalnih proizvoda, označavanju organskih proizvoda, ali i ekonomskim aspektima prozvodnje, prerade i plasmana, tržištu itd.
Serbia Organika sprovodi ove edukacie od 2012. godine na osnovu akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika srednjih stručnih škola, pod nazivom „Organska proizvodnja i prerada organske hrane“ koju je dobila od strane Zavoda za unapredivanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  a nakon  što se zauzela da se u stručne poljoprivredne škole uvedu četiri izborna predmeta u okviru kojih se izučava organska proizvodnja: organska proizvodnja u ratarstvu, u povrtarstvu,  u voćarstvu i vinogradarstvu i organska proizvodnja u stočarstvu.
Profesori ovih škola su veoma važna poluga za prenos znanja i veština iz oblasti organske proizvodne učenicima kako bi ih motivisali i pomogli im da započnu sopstvena poslovanje iz ove oblasti.  Veliki procenat mladih koji se obrazuje za poljoprivrednog tehničara je ruralnog porekla i poseduje roditeljska imanja, što predstavlja veliki potencijal za organsku poljoprivredu i pruža mogućnost da se doprinese ekonomskoj stabilnosti ruralnih područja i smanji odliv mladih iz njih, a svake godine oko  1500  učenika upiše ovaj obrazovni  i srodne obrazovne profile.Sredjne stručne škole raspolažu sa poljoprivrednim  imanjima,  ekonomijama i ostalim  kapacitetima gde učenici imali potencijal da praktikuju  prgansku proizvodnju i preradu po oranskim principima.
Srednja škola “Sveti Trifun”sa domom učenika koja je bila divan domaćin ovih edukacija  predstavlja pravo ogledno dobro i primer dobro organizovanog i stručnog poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji. Raspolaže imanjem od 92 hektara, od čega je  26 hektara u samom okruženju škole na kome su: vinograd, šljivik, višnjar, jabučar.Škola proizvedi 10 000 litara vina, kao i  rakije Lozovača, Dunjevača, Komovica i Vinjak.Pored toga  učenici i profesori prehrambene struke za potrebe Doma učenika  proizvode  i kiseli program proizvoda.
Škola je već započela proceduru zaštite oznaka geogrfskog porekla za vina, a u planu je i sertifikacija organske proizvodnje, što se nadamo, bar po povratnim informacijama tokom sprovođenja edukacija da će biti opredeljenje mnogih stručnih škola.
20180602_092252


 
20180602_143959
20180602_144025

    error: Sadržaj je zaštićen !!