Blog

Poziv za učešće na 82. Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu 9-15. maja 2015.

20 mart, 2015

Obaveštavamo vas da „Serbia organika“ i ove godine organizuje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Izložbu organske proizvodnje na 82. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu koji se održava od subote, 9. maja do petka, 15. maja 2015.godine, a koja će biti predstavljena u hali 3.Ove godine će u istoj hali izlagati i proizvodjači koji proizvode proizvode sa oznakama geografskog porekla.
U skladu sa tim, pozivamo organske proizvodjače i prerađivače, udruženja, obrazovne i naučno-istraživačke institucije, kontrolne organizacije, kao proizvodjače repromaterijala da se prijave za izlaganje na zajedničkom izložbenom prostoru „Serbia organike“ i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ovu izložbu po peti put organizuje Nacionalno udruženje Serbia organika, uz finansijsku podršku Ministarstva poljoprivrede.
Tokom prethodnih godina na izložbi se predstavio veliki broj gazdinstava koja su u sistemu kontrole i sertifikacije, kompanije koje se bave preradom, fakulteti koji u svojim programima imaju ovu oblast, proizvodjači i distributeri repromaterijala, kontrolne organizacije,instituti, centri organske proizvodnje i ostala udruženja proizvodjaca.
Uslovi za učestvovanje:
-Na izložbi se mogu izlagati i promovisati isključivo proizvodi – sveži i/ili preradjeni koji se mogu označiti (u skladu sa zakonskim propisima): ORGANSKI PROIZVOD ili PROIZVOD IZ PERIODA KONVERZIJE;
-repromaterijal (sredstva za zaštitu i ishranu bilja, reproduktivni materijal itd ) koji je registrovan od strane nadležnih institucija;
-gazdinstva, udruženja, centri -regulisana članarina;
-ostala pravna lica-regulisana članarina i uplaćena kotizacija (17.000 dinara) – uplata kotizacije je ujedno i potvrda rezervacije mesta.
-udruženja i Centri za organsku proizvodnju dužni su da prijave imena svojih učesnika (gazdinstava ili pravnih lica) koji će izlagati, a u ukoliko su njihovi pod izlagači pravna lica potrebno je da ona izmire gore navedenu kotizaciju.
Izlagačima će „Serbia Organika“ staviti na raspolaganje određeni izlagački prostor, a o veličini štandova bićete kasnije obavešteni.
„Serbia organika“ i MPZŽS ne snose druge troškove: izlazak u sajamskom katalogu, dodatno reklamiranje, kupovinu karata po povlašćenim cenama ili kupovinu stalnih izlagačkih propusnica za osoblje na štandu. Za izlagače će biti obezbeđene izlagačke propusnice.
Gazdinstva, udruženja i Centri za organsku proizvodnju će biti predstavljeni na jednom, većem štandu kao prošle godine zato što je iz dosadašnjeg iskustva najbolje na ovaj način rešiti nepohodnost prisutnosti izlagača na štandovima tokom svih sedam dana sajma, pa ćemo zajednički napraviti plan dežurstva.
Pravna lica će biti razmeštena u skladu sa odobrenom kvadraturom, pojedinačno ili po dve firme na jednom štandu.
S obzirom na to da će ove godine izlagati i proizvodjači proizvoda sa geografskim oznakama porekla, molimo sve zainteresovane za učešće na sajmu zbog ograničenog broja mesta da nam do petka 03. 04. prijave svoje učešće na mejl office@serbiaorganica.org