Blog

Novi broj "Organic News" – vesti iz zemlje i sveta

27 jun, 2018

Elektronski bilten „Organic News „ glasilo Nacionalne asocijacije Serbia Organika od 2010. godine prati najvažnija kretanja u organskom sektoru u zemlji i svetu. U cilju bolje komunikacije, povećanja informisanosti svih učesnika iz organske poljoprivrede i promocije organskog sektora „Organic news“ predstavlja jedinstveni servis za informisanje o kretanjima u organskom sektoru, gde se sve informacije mogu naći na jednom mestu i pratiti aktuelnosti iz zemlje i sveta. Koncipiran je tako da obuhvata: vesti iz organskog sektora u zemlji i svetu, aktuelne događaje kao što su sajmovi, konferencije, seminari itd, inovacije u organskoj proizvodnji i preradi, potrebe i zahteve tržišta, kao i osvrt na izmene i dopune standarda koji prate organsku proizvodnju, pa u tom smislu ima pored informativnog i edukativni karakter, u širem smislu bavi se promocijom organske proizvodnje i članova kao i samih aktivnosti koje Asocijacija sprovodi.
Pogledajte najnoviji  46. broj izdat uz podršku projekta nemačke razvojne saradnje GIZ,  programa „Podsticanje zapošljavanja mladih“.
Organic News broj 46-jun 2018

    error: Sadržaj je zaštićen !!